Fråga till biståndsministern angående bistånd till och insatser för återuppbyggnaden i Nagorno-Karabach

Fråga 2020/21:3373 Bistånd till och insatser för återuppbyggnaden i Nagorno-Karabach

av Björn Söder (SD)

till Statsrådet Per Olsson Fridh (MP)

I en fråga (2020/21:3331) till statsrådet Per Olsson Fridh undrade jag om statsrådet är beredd att ta initiativ till att bistå folket i Nagorno-Karabach med medel eller andra insatser för återuppbyggnad av deras hem, skolor, sjukhus och övriga byggnader.

Jag kan konstatera att statsrådet inte besvarar min fråga i sitt svar. Jag noterar att statsrådet redogör för situationen i området och sedan nämner de överenskommelser som Armenien och Azerbajdzjan nyligen slutit avseende krigsfångar och kartor. Vidare redogör statsrådet för de bilaterala samarbetena Sverige har med Armenien och samarbetet inom det östliga partnerskapet.

Men min fråga besvaras inte. Av denna anledning vill jag åter fråga statsrådet Per Olsson Fridh:

Är statsrådet beredd att ta initiativ till att bistå folket i Nagorno-Karabach med medel eller andra insatser för återuppbyggnad av deras hem, skolor, sjukhus och övriga byggnader?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-bistandsministern-angaende-bistand-till-och-insatser-for-ateruppbyggnaden-i-nagorno-karabach/