Fråga till biståndsministern angående stöd till byggandet av belarusiska oppositionens institutioner

Fråga 2022/23:975 Stöd till byggandet av belarusiska oppositionens institutioner

av Björn Söder (SD)

till Statsrådet Johan Forssell (M)

Efter presidentvalet i Belarus 2020 då Svetlana Tichanovskaja valdes till president bildades ett samordningsråd, Coordination Council, för att underlätta en övergång till demokrati i landet. Tichanovskaja och flera andra medlemmar av rådet tvingades därefter av diktatorn Aleksandr Lukasjenko att lämna Belarus eller arresterades.

Samordningsrådet är det enhetliga representativa organet för det belarusiska folket. Rådet verkar enligt de grundläggande principerna i Belarus konstitution.

Efter en tvådagarskonferens i Vilnius i augusti förra året tillkännagav Svetlana Tichanovskaja inrättandet av en enad interimistisk regering, United Transitional Cabinet. Kabinetten verkar under samordningsrådet.

Den belarusiska oppositionen har arbetat med att bygga demokratiska institutioner utomlands. Man kan på så sätt så småningom flytta ett fungerande demokratiskt system över gränsen när diktaturen väl faller och därmed minska riskerna för att landet drabbas av inre konflikter.

I Strategi för Sveriges reformsamarbete med Östeuropa 2021–2027 står det att ”möjligheter att genom myndighetssamverkan bidra till institutionsbyggande och kapacitetsutveckling ska tillvaratas”. ”Det långsiktiga stödet till Belarus sker utan samarbete med statliga aktörer och inriktas sig i stället på aktörer som bedöms ha viljan och förutsättningarna att bidra till en demokratisk utveckling, öppenhet och stärkt respekt för de mänskliga rättigheterna”, står det vidare att läsa på regeringens hemsida.

Sverige har lång erfarenhet av att bygga institutioner, och sådan hjälp efterfrågas nu av den belarusiska oppositionen genom samordningsrådet. Det handlar bland annat om att bygga upp ett rättsväsen.

Jag vill fråga statsrådet Johan Forssell:

Vilka insatser gör Sverige för att hjälpa den belarusiska oppositionen, genom samordningsrådet, att bygga institutioner och är statsrådet beredd att vidta åtgärder för att vara rådet behjälpligt med institutionsbyggande, av till exempel rättsväsendet?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-bistandsministern-angaende-stod-till-byggandet-av-belarusiska-oppositionens-institutioner/