Fråga till biståndsministern angående svenskt bistånd till Jordanien

Fråga 2021/22:130 Svenskt bistånd till Jordanien

av Björn Söder (SD)

till Statsrådet Per Olsson Fridh (MP)

Den senaste stora läckan av bankuppgifter från skatteparadis, som kallas pandorapapperen, visar att Jordaniens kung Abdullah II har stora dolda tillgångar utomlands. I Malibu äger han flera lyxvillor. En av de största lyxvillorna köptes för 33,5 miljoner dollar, cirka 294,5 miljoner kronor. Den minsta villan kostade 12,2 miljoner dollar, cirka 100 miljoner kronor.

Tidningen Bulletin skriver att kungen, genom bulvaner, har köpt 14 olika lyxvillor och lyxlägenheter runt om i världen för totalt närmare 1 miljard kronor. ”En lång rad makthavare har på samma sätt fått sina dolda tillgångar röjda genom läckan. Men eftersom Jordaniens kungahus har odlat en nationell självbild av ett fattigt hjälpbehövande arabland – utan större oljefyndigheter och dessutom med brist på vatten – sticker kungens smusslande lite extra i ögonen. Jordanien är en stor mottagare av internationellt bistånd”, skriver tidningen.

Nu riktas misstankar om att en del av kungens förmögenhet kan ha byggts upp med bistånd.

De tre luxuösa fastigheterna i Malibu köptes av Abdullah II mellan 2014 och 2017. Just dessa år dubblades nästan det svenska årliga biståndet från dryga 50 miljoner kronor till knappa 100. Sedan 1999, året då Abdullah II ärvde tronen, har Sverige, enligt Bulletin, skänkt 766,23 miljoner kronor i bistånd dit.

En rad givare har redan uttalat sig med anledning av den jordanske kungens snabba förmögenhetstillväxt. Samtliga förnekar att biståndet har gått till något annat än den avsedda hjälpen.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Per Olsson Fridh:

Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att säkerställa att svenskt bistånd inte har gått till att bygga upp kungens förmögenhet, och om inte, hur kan statsrådet försäkra att så inte skett?

 

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-bistandsministern-angaende-svenskt-bistand-till-jordanien/