Fråga till biståndsministern angående svenskt stöd till UNRWA

Fråga 2021/22:380 Svenskt stöd till UNRWA

av Björn Söder (SD)

till Statsrådet Per Olsson Fridh (MP)

Regeringen hävdar ständigt att dess uppfattning är att FN:s särskilda organisation för palestinska flyktingar, UNRWA, har fungerande rutiner och att man i Sveriges strategi för samarbetet med UNRWA prioriterar att UNRWA säkerställer, utvecklar och utvärderar sitt arbete med att i undervisningen främja FN:s grundläggande värderingar och principer samt att man för en nära och återkommande dialog med UNRWA och understryker vikten av dessa frågor. Men verkligheten ger en helt annan bild av UNRWA. Gång på gång fortsätter UNRWA att ertappas med att sprida antisemitism och våldsbejakande extremism och dess samröre med terrororganisationer, till exempel Hamas är väldokumenterade. Detta har jag i åtskilliga frågor under flera år redogjort för, till exempel i 2016/17:864, 2019/20:1, 2019/20:1634, 2020/21:3309, 2020/21:3333, 2020/21:3356, 2021/22:17.

Detta förhindrar dock inte den svenska regeringen, med långtgående historiska band till palestinierna, att fortsätta spendera svenska skattemedel på en organisation som sprider judehat, samarbetar med terrororganisationen Hamas och uppviglar till våld.

Sveriges regering har nu ingått ett nytt fyraårigt strategiskt avtal med UNRWA och kommer under åren 2022–2025 att bidra med totalt 2,1 miljard skattekronor till organisationen.

Regeringens frikostiga bidrag av svenska skattebetalares pengar till UNRWA annonserades i samband med en internationell konferens om UNRWA som Sverige och Jordanien stod värd för den 16 november i Bryssel.

Jag vill fråga statsrådet Per Olsson Fridh:

Anser statsrådet, mot bakgrund av de ovan beskrivna problem som UNRWA har, att det är rätt att finansiera organisationen med ytterligare 2,1 miljard kronor, och avser statsrådet att vidta några särskilda åtgärder med anledning av de ovan beskrivna problemen?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-bistandsministern-angaende-svenskt-stod-till-unrwa/