Fråga till biståndsministern angående Sveriges fördjupade samarbete med radikalt Islamic Relief i Turkiet

Fråga 2019/20:1898 Sveriges fördjupade samarbete med radikalt Islamic Relief i Turkiet

av Björn Söder (SD)

till Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Nättidningen Ledarsidorna avslöjade den 1 augusti att den svenska biståndsorganisationen Sida i februari 2019 inledde ett samarbete med Islamic Relief Turkey – Syria Mission, med säte i Turkiet.

Ledarsidorna skriver att det är en kontakt förmedlad av Islamic Relief Sverige för att kunna kanalisera svenskt bistånd och trots att Islamic Relief Sverige inte är upptagen som strategisk partner av Sida fördelar regeringen och Sida varje år ca 140 miljoner kronor till organisationen. Islamic Relief erhåller därmed ett lika stort belopp som ramanslag för sitt biståndsarbete som t ex Svenska kyrkan.

Enligt sina stadgar ingår Islamic Relief Sverige i Islamic Relief Worldwide, IRW. IRW är vidare en medlemsorganisation i International Islamic Council for Dawah and Relief (IICDR). IICDR är Muslimska brödraskapets paraplyorganisation för missionsarbete (dawah). Missionsarbete ingår i all organisationsverksamhet.

Ledarsidorna skriver vidare:

Att IRW ingår i Muslimska brödraskapets nätverksorganisation är väl känt. Den tyska regeringen konstaterade detta samband genom personunioner 2019 vilket ledde till starka reaktioner i det tyska parlamentet. En stor del av Islamic Relief Deutchlands verksamhet är idag inriktad på situationen i Tyskland likt den svenska systerorganisationen Islamic Relief Sverige.

Trots återkommande försäkringar och garantier om motsatsen, att IRW inte skulle vara en del av Brödraskapet avslöjas banden och värdegrundsgemenskapen med Brödraskapet frekvent. IRW:s tidigare direktör Heshmat Khalifa var tvungen att avgå med omedelbar verkan i juni i år efter att en rad med antisemitiska uttalanden genom åren som avslöjats av tidningen The Times. Khalifas retorik är i det närmaste identisk med Brödraskapets andlige ledare Yussuf al Qaradawi. Han menade bland annat att judar var apors och grisars avkommor samt förklarade sin lojalitet till terrororganisationen Hamas som den ädlaste av alla motståndsrörelser i modern tid.

Islamic Relief Turkey är, likt andra delar av organisationen, präglad av dawa, eller missionsarbete med återkommande predikanter på deras olika plattformar som sprider radikaliserande eller våldsbejakande budskap. Det senaste exemplet på predikanter som sänder ut sina budskap genom Islamic Relief Turkeys Facebooksida är egyptiern Dr Omar Abdelkafi, en högt rankad medlem i Brödraskapet.

Omar Abdelkafi menade så sent som 2019, vid en föreläsningsturné i Australien att terrorattentatet mot World Trade Center 11 september 2001 var en komedi-film och att attentatet mot Charlie Hebdos redaktion i Paris var en fortsättning på denna komedi. Detta rapporterades av Daily Mail.

Med anledning av att svenskt bistånd går till organisationer knutna till den islamistiska rörelsen Muslimska brödraskapet vill jag fråga statsrådet Peter Eriksson:

Vilka åtgärder kommer statsrådet att vidta när han nu blivit informerad om att Sverige har ett fördjupat samarbete med Islamic Relief i Turkiet?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-bistandsministern-angaende-sveriges-fordjupade-samarbete-med-radikalt-islamic-relief-i-turkiet/