Fråga till civilförsvarsministern angående förbud mot kinesiska spionappar på statsanställdas mobiltelefoner

Fråga 2022/23:409 Förbud mot kinesiska spionappar på statsanställdas mobiltelefoner

av Björn Söder (SD)

till Statsrådet Carl-Oskar Bohlin (M)

Både Europaparlamentets och USA:s och Kanadas statsanställda förbjuds från att ha Tiktok på sina jobbtelefoner. I USA diskuteras till och med ett förslag som kan ge president Joe Biden makt att förbjuda appen i hela landet. Detta rapporterade SVT den 1 mars 2023. Bakgrunden är den mängd användardata som Tiktok samlar in och oron för att kinesiska staten ska kunna ta del av den då Tiktok ägs av ett kinesiskt bolag.

För två och ett halvt år sedan lyfte jag i en skriftlig fråga (2019/20:1669) problemet med att företags- och försvarshemligheter kan röjas genom att svenska företag, organisationer och myndigheter fortfarande tror att Tiktok ”är en kul ungdomsapp med oskyldiga klipp på dansande barn”. Detta efter att svenska säkerhetsexperter varnat för att Tiktok är det vassaste vapnet som finns i den globala digitala kapprustning som pågår.

Tiktok registrerar och lagrar mycket information om den enskilda användaren. Även information från tredjepartssystem och andra sociala nätverk samlas in, vilket betyder att den information som användare redan delar i till exempel Snapchat, på Facebook eller andra sociala nätverk tar även Tiktok del av när man delar länkar och klipp. Tiktok får också del av information från annonsföretag och andra analystjänster online för att få en bättre bild av användaren samt samlar in annan information som går att hitta online. Den AI som styr informationsinsamlingen anses vara den mest kompetenta i branschen.

I min fråga undrade jag om den dåvarande regeringen tänkte vidta några åtgärder för att medvetandegöra myndigheter och företag om faran med att använda den här typen av appar och om man tänkte föreslå att de förbjuds i Myndighetssverige.

Statsrådet Mikael Damberg svarade förvisso att ”säkerhetsfrågor ligger högt på regeringens agenda och regeringen vidtar och har vidtagit ett stort antal åtgärder för att utveckla samhällets informations- och cybersäkerhet” samt att regeringen i september 2019 gav Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, i uppdrag att genomföra riktade utbildningsinsatser till offentlig sektor för att höja nivån på informationssäkerhetsarbetet och att detta uppdrag skulle redovisas senast den 1 mars 2021. Men han svarade inte på frågan om att förbjuda användandet av kinesiska spionappar, till exempel Tiktok.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Carl-Oskar Bohlin:

Avser statsrådet att, i likhet med Europaparlamentet, USA och Kanada, ta initiativ till att förbjuda att kinesiska spionappar, till exempel Tiktok, används av statsanställda på jobbtelefoner och privata mobiltelefoner som är kopplade till deras jobbmejl eller andra arbetsverktyg?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-civilforsvarsministern-angaende-forbud-mot-kinesiska-spionappar-pa-statsanstalldas-mobiltelefoner/