Fråga till demokratiministern angående antikristna attacker

Fråga 2019/20:1871 Antikristna attacker

av Björn Söder (SD)

till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

En rapport från Observatory on Intolerance and Discrimination Against Christians in Europe (OIDACE) visar att under åren 2008–2019 har antalet registrerade antikristna incidenter i Frankrike ökat med nästan 300 procent.

I en intervju med Catholic News Agency (CNA) säger Ellen Fantini, chef för OIDACE, att ökningen är i synnerhet dramatisk i just Frankrike där den ökat med 285 procent sedan 2008.

I sammanhanget nämner Fantini även Storbritannien, Spanien, Tyskland och Sverige som exempel på länder där antikristna brott ökat signifikant under senare år.

Utöver rent fysiska attacker och vandalism utsätts många kristna även för diskriminering på olika sätt. I vissa fall har kristna mördats på grund av sin tro.

När det handlar om hot och attacker gentemot kristna så nämns specifikt före detta muslimer som konverterat till kristendomen.

År 2019 attackerades rekordhöga 3 000 kristna platser runt om i Europa, exempelvis kyrkor, skolor, kyrkogårdar och monument. Samtidigt tros mörkertalet vara högt.

Kristna är i dag världens mest förföljda religiösa grupp.

Med anledning av detta vill jag fråga kultur- och demokratiminister Amanda Lind:

Vilka åtgärder vidtar ministern för att förhindra attacker mot kristna i Sverige?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-demokratiministern-angaende-antikristna-attacker/