Fråga till digitaliseringsministern angående förberedande åtgärder för att säkerställa säkerheten i 5G-uppbyggnaden

Fråga 2020/21:2608 Förberedande åtgärder för att säkerställa säkerheten i 5G-uppbyggnaden

av Björn Söder (SD)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

Huvudförhandlingarna i Förvaltningsrätten i Stockholm i målet mellan Post- och telestyrelsen (PTS) och det kinesiska telekombolaget Huawei har nu inletts. Ingen vet dock i nuläget hur rättens utfall kommer att bli.

Bakgrunden är att PTS stoppat Huawei från att få delta i utbyggnaden i 5G-nätet efter krav från både Säkerhetspolisen och Försvarsmakten eftersom det anses vara en stor säkerhetsrisk.

Statsrådet kan givetvis inte kommentera det aktuella målet men vi kan nog alla vara överens om att beslutet från PTS var bra och att det är av största vikt att hålla kinesiska företag med kopplingar till den kinesiska kommunistregimen borta från möjligheterna att bedriva spionage mot Sverige och våra medborgare.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

Vidtar regeringen några särskilda förberedande åtgärder för att säkerställa säkerheten i uppbyggnaden av 5G beroende på hur rättens utslag kommer att bli?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-digitaliseringsministern-angaende-forberedande-atgarder-for-att-sakerstalla-sakerheten-i-5g-uppbyggnaden/