Fråga till digitaliseringsministern angående Twitters nedstängning av journalists konto

Fråga 2020/21:2683 Regeringens möte med techjättarna

av Björn Söder (SD)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

Jag har tidigare ställt frågor till olika statsråd med anledning av techjättarnas godtyckliga censurerande av personer och åsikter. Detta har lättvindigt viftats bort av samtliga tillfrågade statsråd, vilket förmodligen beror på att det varit politiska motståndare som censurerats.

Man har från den svenska regeringens sida inte varit intresserade av att skydda och säkra vår grundlagsskyddade yttrandefrihet mot dessa techjättar som numera styr vad folk får säga och inte säga via sina plattformar där de utövar ett slags oligopol.

Men, precis som jag i olika sammanhang varnat för, nu kommer fler att drabbas av inskränkningarna i yttrandefriheten. Det började med de konservativa och högern, men nu börjar även vänstern att drabbas.

På söndagskvällen stängdes journalisten Lisa Bjurwalds Twitterkonto plötsligt ned, och de som går in på profilen möts av en varning.

”Varning: Det här kontot är tillfälligt begränsat” är meddelandet som möter den som försöker gå in på Lisa Bjurwalds konto, vilket ska bero på att ”det har förekommit ovanlig aktivitet från det här kontot”.

”Fullständigt clueless tyvärr”, meddelar Bjurwald tidningen Samnytt angående orsaken till avstängningen.

Lisa Bjurwald har på senare tid profilerat sig som en kritiker av regeringens coronahantering. Hon har även varit kritisk mot svenska medier för uthängningen av Mewasgruppen.

Utrikesministern har tidigare i utrikesdeklarationen meddelat att regeringen ämnar ha möte med techjättarna under våren. Om mötet redan ägt rum känner jag inte till då inget har rapporterats ifrån något sådant.

Men i ett svar på en fråga skriver utrikesministern följande:

”Som jag nämnde i utrikesdeklarationen i riksdagen den 24 februari avser detta en inbjudan från regeringen till dialog med plattformsföretagen om demokrati på internet. Jag kommer stå värd tillsammans med statsråden Amanda Lind och Anders Ygeman. Vi förstår att det finns ett stort intresse för frågorna och hoppas att alla som är intresserade ska kunna lyssna in på samtalet.

Dialogen är tänkt att fokusera på hur vi tillsammans med företagen och civilsamhället kan stärka demokratin och värna mänskliga rättigheter, inklusive yttrandefriheten, på internet.”

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

Har mötet med techjättarna ägt rum och vad framkom i sådana fall, och avser statsrådet att vidta några åtgärder med anledning av den senaste censureringen av en svensk journalist?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-digitaliseringsministern-angaende-twitters-nedstangning-av-journalists-konto/