Fråga till energiministern angående kapacitetsbristen i stamnätet

Fråga 2019/20:1735 Kapacitetsbristen i stamnätet

av Björn Söder (SD)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

Mitt i sommaren, då elpriset borde vara som lägst, rusar priserna i södra Sverige medan det i norra Sverige finns i princip hur mycket el som helst. Kapacitetsbristen i stamnätet tillsammans med nedläggning av den stabila produktion i södra Sverige som kärnkraften innebär är några av orsakerna bakom.

Bristen på el i södra Sverige har nu fått till följd att man startar upp de oljeeldade kraftverken i Karlshamn och importerar tysk brunkolsel.

Svenska kraftnät har också varit tvungen att skriva ett tillfälligt avtal med Ringhals 1 för att säkra elutbud och spänningsstabiliteten i elsystemet. Ringhals 1 kommer att stängas ned vid årsskiftet, och allt fler röster höjs för att detta ska stoppas.

På en tidigare fråga till statsrådet om han är beredd att stoppa den förtida stängningen av Ringhals 1 svarar han att han i rollen som energiminister inte har några synpunkter på Vattenfallkoncernens marknadsmässiga bedömningar.

Han borde dock, kan man tycka, ha synpunkter på Sveriges möjlighet till elförsörjning i hela landet.

Experter menar att grundproblemet är att planerbar el som kärnkraft fasas ut och oplanerbar el som vindkraft fasas in, vilket får konsekvenser för stabiliteten i hela elsystemet.

Per Fahlén, professor emeritus vid Institutionen för energi och miljö vid Chalmers tekniska högskola och även ledamot i IVA (Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien) säger till Fplus att det är helt obegripligt att man inte gjort några faktabaserade studier innan man satte igång och gjorde om hela det svenska elsystemet utan bara mer eller mindre hoppas att de ska lösa sig.

Det är uppenbart att regeringens energipolitik, orkestrerad av det fundamentalistiska Miljöpartiet, har åsamkat Sverige stora och allvarliga problem på energiområdet. Man stänger ned stabil kärnkraft i södra Sverige, som har brist på el, och startar upp opålitlig vindkraft i norr, som redan i dag har överskott på el.

Det är ju fullkomligt orimligt att södra Sverige nu legat på priser upp till 2 kronor per kilowattimme medan Norrland ligger på 13 öre per kilowattimme.

Eftersom statsrådet menar att det inte är aktuellt att stoppa nedstängningen av Ringhals 1 vore det på sin plats om statsrådet presenterar och svarar på hur regeringen ska lösa denna akuta situation. Man kan ju undra vad som komma skall då denna situation nu inträffar mitt i högsommarvärmen. Hur kommer den då inte att se ut när vinterkylan kommer?

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

Vilka åtgärder kommer statsrådet att vidta för att lösa kapacitetsbristen i stamnätet så att den skeva prisbilden i landet och bristen på el kan åtgärdas?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-energiministern-angaende-kapacitetsbristen-i-stamnatet/