Fråga till finansmarknadsministern angående bankers diskriminering på politisk grund

Fråga 2020/21:1324 Bankers diskriminering på politisk grund

av Björn Söder (SD)

till Statsrådet Per Bolund (MP)

I kölvattnet av techjättarnas nedsläckningar på de sociala plattformarna av konservativa politiker och röster för att hindra dessa att nå ut, har bankerna börjat vidta likande åtgärder för att stoppa oppositionella och regimkritiker från att öppna bankkonton. Vissa banker har även stängt ned konton. Detta trots, precis som i fallen med techjättarnas inskränkningar av yttrandefriheten, att personer och företag håller sig inom lagen.

Bankerna använder sig av olika ursäkter, som att man vill hindra penningtvätt och att man ska ha god kundkännedom, men det är uppenbart att dessa argument i flertal fall är rena svepskäl till att försöka stoppa människor och företag från att bedriva opinionsbildande verksamhet.

Situationen med både techjättarnas och bankernas ageranden börjar allt mer påminna om samhällen som vi brukar känna igen från totalitära och odemokratiska länder, främmande från vårt Sverige.

Enligt det fjärde penningtvättsdirektivet, som fastställts av EU, ska en bank neka en privatperson eller ett företag som annars har rätt till ett konto ett sådant om banken inte kan säkerställa en tillräcklig nivå av kundkännedom för att hantera riskerna för penningtvätt på kontot. Men direktivet säger också att politisk diskriminering inte får förekomma vid prövningen av de krav som ställs på kundkännedom, och de banker som ändå diskriminerar bryter mot lagen.

Trots detta har alltså svenska banker börjat neka framförallt alternativa medier att öppna eller behålla sina konton.

Argumenten om penningtvätt med hänvisning till donationer, som några banker gjort, faller på sin egen orimlighet då det skulle bygga på att pengarna skulle gå tillbaka på ett eller annat sätt till den som har donerat pengarna. Men pengarna går till att finansiera medierna genom löner och utrustning.

Det är uppenbart att yttrandefriheten och demokratin i Sverige nu är allvarligt utsatt från olika håll och det pågår ett intensivt arbete för att tysta oliktänkande.

Av denna anledning vill jag fråga statsrådet Per Bolund:

Vad gör statsrådet för att säkra att EU:s bankdirektiv efterlevs och att inte bankerna tillåts göra politiska överväganden för att hindra kunder på politisk grund?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-finansmarknadsministern-angaende-bankers-diskriminering-pa-politisk-grund/