Fråga till finansministern angående konjunkturinstitutets uttalande om bonus malus-systemet

Fråga 2020/21:1691 Konjunkturinstitutets uttalande om bonus malus-systemet

av Björn Söder (SD)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

Den 1 juli 2018 infördes det så kallade bonus–malus-systemet. Systemet innebär att laddbara bilar får en bonus medan bensin- och dieselbilar beläggs med straffskatt. Skatten skulle finansiera bonusarna, men så har det inte blivit, visar en granskning utförd av Dagens PS.

Under förra året drog staten in 16,7 miljarder på fordonsskatt, vilket är en ökning med 1,7 miljarder jämfört med tiden innan bonus–malus-systemet. Samtidigt nådde dock bonusutbetalningarna hela 2,1 miljarder kronor, vilket innebär en förlust i systemet på 674 miljoner. Nu larmar Konjunkturinstitutet om att ekvationen inte håller.

I en remiss föreslår Konjunkturinstitutet att regeringen antingen fasar ut bonus–malus-systemet eller ger upp målet om ett självförsörjande system.

Samhällsnytt rapporterar om att även Riksrevisionen i en tidigare rapport har riktat hård kritik mot systemet. Bland annat skriver Riksrevisionen att regeringen satsat åtskilliga miljarder på att införa systemet utan att ha gjort någon konsekvensanalys av dess effekter. De sammanlagda utgifterna hade då uppgått till 13 miljarder kronor.

I rapporten framgår även att inte ens de miljömässiga konsekvenserna analyserats på djupet. ”Beslutsunderlagen har dessutom endast knapphändig information om de miljömässiga konsekvenserna, trots att syftet med åtgärderna har varit att på sikt minska utsläppen av framför allt koldioxid. Det finns heller ingen plan för uppföljning och utvärdering för det flesta av insatserna”, citerar Vi bilägare.

Av denna anledning vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

Vilka åtgärder avser ministern att vidta med anledning av Konjunkturinstitutets uttalanden om bonus–malus-systemet?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-finansministern-angaende-konjunkturinstitutets-uttalande-om-bonus-malus-systemet/