Fråga till finansministern angående sänkt skatt på bensin

Fråga 2021/22:89 Sänkt skatt på bensin

av Björn Söder (SD)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

I en tv-sänd valdebatt den 17 augusti 2014 lovade Magdalena Andersson att inte höja bensinskatten. ”Det är jättedyrt att tanka, vi vill inte höja bensinskatten”, sa hon då.

När Aftonbladet den 11 juni 2019 hävdade att bensinskatten skulle höjas och att Magdalena Andersson sagt detta protesterade Socialdemokraterna och menade att hon var felciterad. ”Aftonbladet väljer att skriva att jag är säker på att bensinskatten kommer att höjas igen, något som jag aldrig har sagt”, skrev då finansministern på sin Facebooksida.

Trots alla tidigare utfästelser har bensinpriset gått rakt upp och har nu nått aldrig tidigare skådade nivåer.

Detta slår oerhört mot vanligt folk som är beroende av bil för att kunna få vardagslivet att gå ihop.

Socialdemokraterna har uppenbarligen kapitulerat för Miljöpartiets verklighetsfrånvända politik och låtit ett fyraprocentsparti sätta dagordningen i allt fler politiska frågor som har negativ inverkan på människors liv.

Jag vill fråga finansminister Magdalena Andersson:

Hur rimmar dagens bensinpris med ministerns tidigare utfästelser, och avser ministern att vidta några åtgärder för att sänka skatten på bensin?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-finansministern-angaende-sankt-skatt-pa-bensin/