Fråga till finansministern angående väntetid för Coronastöd

Fråga 2020/21:3308 Väntetid för Coronastöd

av Björn Söder (SD)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

Många företag riskerar att gå under på grund av långa handläggningstider för statens coronastöd.

TV4 rapporterar att bara i år har runt 6 800 ärenden gått vidare till domstol, och en ny dom i högsta instans tvingar myndigheten att återuppta tusentals ärenden. Samtidigt väntar många som sökt stöd för det här årets första månader på beslut, och fler ärenden kommer då regeringen beslutat att förlänga stödet.

Många företag som tagit coronalån från banken måste nu betala tillbaka dessa lån. Samtidigt har de inte fått permitteringsstöd sedan maj förra året.

Av denna anledning vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

Avser ministern att vidta några åtgärder för att snabba på processen så att företagen hinner få berättigade stöd innan de tvingas lägga ned sina verksamheter?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-finansministern-angaende-vantetid-for-coronastod/