Fråga till inrikesministern angående besparingar inom Polisen

Fråga 2020/21:3614 Besparingar inom Polisen

av Björn Söder (SD)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

Regeringen har ofta återkommit till och slagit sig för bröstet för hur mycket man satsar på polisen. Trots detta visar det sig nu att polisen har ett underskott på en halv miljard. Ledningen har uppmanat till sparsamhet, och på flera håll finns en frustration över att poliser tvingas utföra administrativa uppgifter i stället för att vara ute på gatan.

Enligt SVT ligger nu polisen en halv miljard back i sin budget för resten av året. Orsaken uppges vara ökade kostnader i och med pandemin samt att antalet polisanställda ökat snabbare än beräknat. På grund av läget har, enligt SVT, en tydlig signal om att spara skickats till regionerna, om måttfullhet kring ersättningsrekryteringar och investeringar.

Detta innebär att poliser, som egentligen skulle vara ute i yttre tjänst, tvingats arbeta med administrativa tjänster, som polisstationens reception, där det krävs betydligt lägre utbildning.

Enligt Polismyndighetens ekonomidirektör Fredrik Modig behöver man mer pengar.

Statsrådet Mikael Damberg har till SVT inte velat kommentera den interna kritik som nu väcks mot besparandet. Till SVT säger han: ”Regeringen kommer att presentera budgetpropositionen i sin helhet den 20 september. Regeringen genomför den största satsningen på Polismyndigheten någonsin. Sverige har aldrig haft så många poliser eller civila anställda. Hur resurserna fördelas är en fråga för Polismyndigheten.”

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Mikael Damberg:

Anser statsrådet att det är rimligt att propagera för att man ”genomför den största satsningen på Polismyndigheten någonsin” utan att tillräckligt finansiera satsningen?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-inrikesministern-angaende-besparingar-inom-polisen/