Fråga till inrikesministern angående nationellt cybersäkerhetscenter

Fråga 2019/20:1941 Nationellt cybersäkerhetscenter

av Björn Söder (SD)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

I regeringsförklaringen den 10 september 2019 säger statsministern:

”Genomförandet av den nationella säkerhetsstrategin fortsätter. Nästa år inrättas ett nationellt cybersäkerhetscenter.”

I sitt svar på undertecknads fråga (2019/20:1669) om hotet från vissa typer av appar refererar inrikesministern till statsministerns regeringsförklaring.

Mindre än ett halvår återstår av 2020 och det utlovade nationella cybersäkerhetscentret ska inrättas under innevarande år.

Därför vill jag fråga statsrådet Mikael Damberg:

Hur långt har man kommit i inrättandet av det nationella cybersäkerhetscentret?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-inrikesministern-angaende-nationellt-cybersakerhetscenter/