Fråga till justitie- och migrationsministern angående mötet mellan regeringen och nätjättarna 2018

Fråga 2020/21:1157 Mötet mellan regeringen och nätjättarna 2018

av Björn Söder (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dagen före julafton stängde Google den oppositionella svenska Youtubekanalen Swebbtv med 60 000 följare. Kanalen har utgivningsbevis, ansvarig utgivare och omfattas av yttrandefrihetsgrundlagen. Efter raderingen av Swebbtv har ministern svurit sig fri från eget ansvar. Till Dagens Nyheter säger ministern att ”det är upp till Youtube att bestämma vad de låter ligga uppe på sin plattform. Regeringen har inte på något sätt försökt påverka detta eller censurera något”.

Uttalandet kan tolkas som att ministern ger sin välsignelse till att nätjättarna godtyckligt raderar material, även om materialet faller inom yttrandefrihetslagen. Allt fler länder börjar tvärtom bli bekymrade över att internetjättarna tar bort legitimt material med hänvisning till att det är kontroversiellt snarare än att det är olagligt eller felaktigt. I till exempel USA, Storbritannien och Polen förbereds nu lagstiftningar för att skydda yttrandefriheten på nätet och belägga nätjättarna med dryga böter om de godtyckligt raderar legitimt material. Den svenska regeringen verkar även inom detta område gå i motsatt riktning och i stället acceptera inskränkningar i yttrandefriheten.

Även Facebook har godtyckligt censurerat inlägg och kommentarer. Bland annat har man till och med raderat inlägg som faller inom yttrandefrihetslagen från både riksdagsledamöter och svenska Europaparlamentariker.

I valrörelsen 2018 kallade justitieminister Morgan Johansson till sig Google, Facebook och andra nätjättar. Enligt Expressen och andra medier skulle ministern kräva att nätjättarna snabbare skulle ta bort ”olagligt” innehåll från sina plattformar. Det är dock uppenbart att nätjättarna efter mötet med regeringen blivit mer aktiva med att censurera på sina plattformar och ta bort även lagligt innehåll som yppar kritik mot regeringen och regeringens politik.

Av denna anledning vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Vad diskuterades och beslutades egentligen på mötet mellan ministern och nätjättarna 2018 vad gäller nätjättarnas inskränkningar i svensk yttrandefrihetslag?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-justitie-och-migrationsminister-angaende-motet-mellan-regeringen-och-natjattarna-2018/