Fråga till justitie-och migrationsministern angående afghanska tolkar

Fråga 2020/21:3437 Afghanska tolkar

av Björn Söder (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Efter att delar av oppositionen krävt att lokalanställda tolkar som arbetat för Sverige i Afghanistan under den svenska insatsen ska få hjälp av Sverige skrev justitie- och migrationsminister Morgan Johansson till SVT Nyheter: ”Det skulle röra sig om tusentals, ja kanske 10 000 personer.”

Vidare skrev han: ”Det är inte rimligt. Vi har bara 5 000 i den svenska flyktingkvoten, som framför allt inriktas mot de främst utsatta, tex kvinnor och barn i flyktingläger runt om i världen. Vi kan inte fylla de platserna med afghaner som någon gång arbetat för Sverige.”

När den svenska Isaf-insatsen avslutades 2014 och övergick till RSM erhöll lokalanställda tolkar och vakter stöd på plats eller beviljat uppehållstillstånd. Totalt var det då 69 anställda och anhöriga som kom till Sverige.

Men nu uppger Försvarsmaktens kommunikationsdirektör Mats Ström på myndighetens webbsida att Försvarsmakten inte haft några lokalanställda tolkar i Afghanistan sedan 2014.

Han skriver: ”Efter att Isaf-insatsen avslutats och övergick till Resolute Support Mission har Sverige inte haft några egna lokalanställda tolkar utan har använt tolkresurser anställda av bland annat Tyskland.”

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

På vilka omständigheter och fakta har ministern baserat sitt uttalande om ”tusentals, ja kanske 10 000 personer”, när det enligt uppgift inte var några alls?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-justitie-och-migrationsministern-angaende-afghanska-tolkar/