Fråga till justitie-och migrationsministern angående kriminella barn

Fråga 2020/21:3430 Kriminella barn

av Björn Söder (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

I Sollentuna arbetar polisen nu med att kartlägga en nioårig pojke som misstänks hantera narkotika och gå ärenden åt ett kriminellt nätverk.

”Vi ser att redan vid åttaårsåldern är det många som lämnar den normativa planen med skola och jobb och intar en kriminell identitet”, säger Christoffer Bohman, lokalområdespolischef i Sollentuna i norra Stockholm.

SVT rapporterar att den senaste tidens skjutningar har belyst den ökade ungdomsbrottsligheten i Sverige, och enligt Bohman kryper problematiken ned i åldrarna.

”Vi har gärningsmän som är under 18 år, och det är fruktansvärt. Men sen har vi yngre barn som vi misstänker förvarar vapen eller transporterar dem åt de äldre”, säger han.

Regeringspartierna, som länge gått i spetsen för samhällets normupplösningar på olika plan, har visat att man inte klarar av att hantera situationen i landet i dag och saknar hittills verktyg för att komma till rätta med den alltmer tilltagande kriminaliteten. Justitieministern verkar ägna mer tid åt att kriga på nätet än att ta itu med de enorma samhällsproblem som Sverige brottas med.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Avser ministern att vidta några särskilda åtgärder för att förhindra att allt yngre, till och med barn, dras in i gängkriminaliteten, och i så fall, vilka?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-justitie-och-migrationsministern-angaende-kriminella-barn/