Fråga till justitie-och migrationsministern angående ökad invandring till Sverige

Fråga 2020/21:3406 Ökad invandring till Sverige

av Björn Söder (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Migrationsverket meddelar nu, enligt Sveriges Radio, att den nya humanitära grunden i utlänningslagen, som regeringen med stöd av Centern och Vänsterpartiet drev igenom, kommer att öka antalet asylsökande samt ensamkommande barn och även öka deras möjligheter att få stanna.

Fler vuxna och barn väntas få stanna på grund av särskilt ömmande omständigheter.

Samtidigt hävdar justitie- och migrationsminister Morgan Johansson i ett svar till undertecknad på en fråga (2020/21:3334) att ”regeringens bedömning är att den nya migrationslagstiftningen inte kommer att innebära en ökad invandring till Sverige jämfört med en återgång till utlänningslagen”.

Ministern skriver i sitt svar:

”När det gäller invandringen till Sverige så skärptes den svenska migrationslagstiftningen som en konsekvens av flyktingkrisen 2015 i syfte att anpassa den till den miniminivå som gäller enligt bland annat EU-rätten. Sedan dess har antalet asylsökande till Sverige minskat med cirka 90 procent och vi har nu det lägsta antalet asylsökande på 20 år. Detta bekräftas också av att Sveriges befolkningsökning minskat.

En ny migrationslagstiftning som syftar till en långsiktigt hållbar, human, effektiv och rättssäker migrationspolitik trädde i kraft den 20 juli i år. Den nya lagstiftningen innebär bland annat att uppehållstillstånd som beviljas för skyddsbehövande med flera som huvudregel ska vara tidsbegränsade. Permanent uppehållstillstånd ska tidigast kunna beviljas efter minst tre år med tidsbegränsat uppehållstillstånd och endast om vissa särskilda krav är uppfyllda, däribland ett krav på försörjning. Försörjningskravet vid anhöriginvandring förstärks också. Det genomfördes samtidigt förslag för att den nya ordningen inte skulle leda till orimliga konsekvenser i enskilda fall, bland annat att barn och vissa vuxna som fått en särskild anknytning till Sverige kan beviljas uppehållstillstånd om omständigheterna är särskilt ömmande.”

Av denna anledning vill jag ställa en fråga till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Vilken bedömning har ministern gjort; kommer invandringen att öka eller minska med den nya lagen?​

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-justitie-och-migrationsministern-angaende-okad-invandring-till-sverige/