Fråga till justitie-och migrationsministern angående utvisningsdömda afghaner släppta ur förvar

Fråga 2020/21:3388 Utvisningsdömda afghaner släppta ur förvar

av Björn Söder (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

En del afghanska medborgare som suttit i Migrationsverkets förvar har nu släppts i samband med att alla utvisningar till Afghanistan är stoppade. Utvisningsbesluten står dock fast.

Genom att släppa dem från förvaren riskerar nu många av dem att gå under jord och gömma sig i Sverige för att slippa lämna landet.

Av denna anledning vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Vilka generella åtgärder kommer ministern vidta för att förhindra att personer som enligt beslut ska utvisas men som inte hålls i förvar går under jorden och gömmer sig för att på så sätt undgå utvisning?​

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-justitie-och-migrationsministern-angaende-utvisningsdomda-afghaner-slappta-ur-forvar/