Fråga till justitieministern angående åtgärder mot techjättarnas inskränkningar i yttrandefriheten

Fråga 2020/21:1237 Åtgärder mot techjättarnas inskränkningar i yttrandefriheten

av Björn Söder (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Sociala medier-plattformarnas makt oroar i EU efter att Twitter och Facebook stängt ner USA:s president Donald Trumps flitigt använda konton och nu höjs röster för skärpta regler för it-bolagen.

”Det faktum att en vd kan stänga av högtalaren för USA:s president på eget bevåg är förbluffande”, skriver EU-kommissionären Thierry Breton i ett debattinlägg på Politico.

Manfred Weber, gruppledare för EU-parlamentets största partigrupp, kristdemokratiskt konservativa EPP, är också kritisk: ”Vi kan inte överlåta till amerikanska teknikbolag att avgöra hur vi diskuterar och vad som kan och inte kan sägas. Vi behöver ett strängare regleringssätt”, säger Weber till Politico.

Även Tysklands förbundskansler Angela Merkel och Frankrikes president Emmanuel Macron har kritiserat techbolagens agerande mot president Trump. Och det är inte bara presidenten som drabbats. Techbolagen Twitter, Facebook och Google har den senaste tiden godtyckligt raderat konton och inlägg för framförallt konservativa politiker och personer som ifrågasätter och kritiserar den vänsterliberala agendan. Amazon har dessutom stängt ned en till Twitter konkurrerande plattform från sina servrar.

Samtidigt kan konstateras att t ex Twitter fortsätter låta Ayatollah Khamenei, Nordkoreas regim, terrororganisationen Hamas ledare, den marxist-leninistiska terrororganisationen FARC i Colombia, amerikanska AFA mfl vara kvar på plattformen.

Att stora techbolag, som kontrollerar marknaden, godtyckligt stänger ned konton och raderar inlägg som dessutom ligger inom ramen för vad kontoinnehavarens eget lands yttrandefrihetslagar tillåter är ett stort hot mot yttrandefriheten på nätet. Det borde föranleda protester även från dem som i många andra sammanhang hävdar att de står upp för demokrati och yttrandefrihet. Men här är det förvånansvärt tyst just nu. Det beror sannolikt på att det är främst konservativa som drabbas av de omfattande avstängningarna.

Jag har tidigare ställt frågan (2020/21:1148) till kultur- och demokratiministern om hon avser att vidta några åtgärder, likt Storbritannien och Polen som nu inför nationella lagar mot techbolagen om de raderar lagligt innehåll, för att skydda yttrandefriheten på internet.

Den brittiska regeringen håller nämligen på att ta fram en ny lag som ska säkerställa att techbolag, som driver sociala medier, är opartiska och inte godtyckligt censurerar användares kommentarer som betecknas som ”kontroversiella”. Företag som inte följer lagen kommer att dömas till böter i miljonklassen alternativt blockeras från att verka i landet.

Enligt källor är den brittiska regeringen bekymrad över att techbolagen tar bort legitimt material med hänvisning till att det är kontroversiellt snarare än att det är olagligt eller felaktigt.

I Polen är liknande lag på väg för att skydda yttrandefriheten på nätet.

I Sverige har både riksdagsledamöter och Europaparlamentariker fått sina inlägg godtyckligt censurerade på Facebook utan att inläggen strider mot svensk lag. Nyligen censurerade Youtube en populär webb-TV-kanal genom att radera samtliga inslag trots att de inte strider mot svensk lag.

Kultur- och demokratiministern hänvisade till att EU-kommissionen i december 2020 presenterade ”ett paket av åtgärder som syftar till att säkerställa den inre digitala marknaden mot bakgrund av den allt starkare ställning som vissa internetplattformar har och att det i det paketet också ingår ett förslag till förordning för konkurrensdrivna och rättvisa marknader inom den digitala sektorn (DMA) som innehåller förslag på skyldigheter för stora plattformsföretag med en grindvaktsfunktion”.

Men enligt flera europeiska regeringsföreträdare och partigruppsföreträdare räcker detta alltså inte.

Kultur- och demokratiministern hänvisade också till att det direkta ansvaret för den svenska lagstiftningen på området i huvudsak ligger på andra statsråd i regeringen.

Av denna anledning vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Avser ministern att vidta några lagstiftningsåtgärder, likt Storbritannien och Polen, för att skydda yttrandefriheten på internet?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-justitieministern-angaende-atgarder-mot-techjattarnas-inskrankningar-i-yttrandefriheten/