Fråga till justitieministern angående olagliga sprängningar i Sverige

Fråga 2020/21:3391 Olagliga sprängningar i Sverige

av Björn Söder (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Tidningen Bulletin har gått igenom statistiken från polisen gällande antalet sprängningar samt förberedelse och försök till sprängningar i Sverige för det första halvåret i år.

Bulletin skriver att maj månad var den hittills värsta månaden när det gäller sprängningar i Sverige, då genomfördes elva sprängningar, fem förberedelser och två försök. När det gäller förberedelse till sprängning är mars i topp med nio förberedelser.

”Sedan polisen började att rapportera statistik, 2018, på antalet sprängningar i Sverige ökade sprängningarna markant 2019 för att sedan minska något under 2020. Trenden håller i sig för 2021, än så länge. Hittills har, förutom i juli 2021, 378 olagliga sprängningar, 256 förberedelser och 58 försök till sprängningar genomförts”

Det tycks som om regeringens olika försök till åtgärder för att stävja brottsutvecklingen i landet hittills varit verkningslösa, vilket jag i åtskilliga tidigare frågor också pekat på.

Mot den bakgrunden har jag följande fråga till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Har ministern några nya och effektiva åtgärder att föreslå för att minska och förhindra olagliga sprängningar i vårt land?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-justitieministern-angaende-olagliga-sprangningar-i-sverige/