Fråga till justitieministern angående skadeståndskrav på föräldrar

Fråga 2020/21:1858 Skadeståndskrav på föräldrar

av Björn Söder (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skadeståndskravet på föräldrar infördes 2010 och innebär att föräldrar är skyldiga att ersätta skador som deras barn orsakar genom brott. Dagens belopp är på 9 500 kronor.

Brottsligheten kryper allt längre ned i åldrarna, och föräldrar verkar inte ta tillräckligt ansvar för sina barns beteende.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Är ministern beredd att höja skadeståndskravet på föräldrar för att därigenom sätta press på dem att ta ökat ansvar för sina barn?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-justitieministern-angaende-skadestandskrav-pa-foraldrar/