Fråga till kultur- och demokratiministern angående införande av register över imamer

Fråga 2020/21:1219 Införande av register över imamer

av Björn Söder (SD)

till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Österrike har infört obligatorisk registrering av imamer som en del i arbetet mot terrorism.

Kultur- och integrationsminister Susanne Raab presenterade regeringens beslut vid en presskonferens strax innan jul förra året. Hon sade: ”Det här är inte en kamp mot religionen eller trossamfunden, utan en gemensam kamp mot terrorism. Vi vill skydda religionsutövningen, och kommer inte att tolerera att de demokratiska rättigheterna urholkas”.

Beslutet från regeringen innebär att muslimska trossamfund får ansvar för att registrera alla verksamma imamer. Det gäller även utländska imamer som besöker Österrike för att arbeta. Målet är, enligt regeringen, att hindra så kallade ”hatpredikanter” från att verka i landet.

Österrikes EU-minister Karoline Edtstadler sa, enligt tyska Die Welt, i ett uttalande att ”de flesta imamerna rör sig genom många EU-länder, så säkerhetsmyndigheterna måste veta vem som predikar vad i vilken moské vid varje tillfälle”.

Edtstadler argumenterar för att pengar från EU-budgeten i framtiden bättre måste kontrolleras så att inga medel går till organisationer och föreningar som representerar islamistiska och antisemitiska rörelser. Hon anser även att förbud mot finansiering av moskéer och muslimska föreningar från utlandet – något som redan införts i Österrike – bör implementeras i hela EU.

Av denna anledning vill jag fråga kultur- och demokratiminister Amanda Lind:

Avser minister att ta liknande initiativ i Sverige?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-kultur-och-demokratiministern-angaende-inforande-av-register-over-imamer/