Fråga till kultur- och demokratiministern angående oberoende granskning av Sveriges radio

Fråga 2020/21:2933 Oberoende granskning av Sveriges radio

av Björn Söder (SD)

till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Under hösten 2019 granskade Sveriges Radios Ekot flera fall där islamister klassats som hot mot rikets säkerhet av Säkerhetspolisen. Granskningen fokuserade på myndigheternas agerande och bristande transparens som omgärdar tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll. Ett av fallen rör Gävleimamen och hans son, vilka Migrationsöversdomstolen och regeringen anser utgöra ett hot mot rikets säkerhet, detta då Säpo klassar männen som centralgestalter i den islamistiska miljön. Doku kunde för några veckor sedan avslöja att en reporter som varit drivande i granskningarna har flera privata kopplingar till sonen.

Nu kommer ett nytt avslöjande om en annan journalist.

Journalisten vid Sveriges Radio har 2018–2020 jobbat för en rad Sveriges Radio-redaktioner, bland annat Ekot och flera specialprogram. Hon jobbar nu även för en prisbelönt medieredaktion som inte tillhör public service. Tidigare i karriären har hon medverkat i stora tv-produktioner och tidningar. Förra året publicerade hon för Sveriges Radio en granskning som involverade brottslighet och där regeringen ställdes mot väggen. Samtidigt som granskningen publicerades och reportern medverkade i fler stora SR-program om den bodde hon i ett hus där det, enligt åtalet, bedrevs en drogfabrik. Detta rapporterar Expressen.

Det är uppenbart att Sveriges Radio har ordentliga problem och att opartiskheten på goda grunder kan ifrågasättas.

Av denna anledning vill jag fråga kultur- och demokratiminister Amanda Lind:

Är ministern beredd att ta initiativ till en oberoende granskning av Sveriges Radio, och om inte, varför?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-kultur-och-demokratiministern-angaende-oberoende-granskning-av-sveriges-radio/