Fråga till kultur- och demokratiministern om användande av Radio- och TV-avgifter för att finansiera kriminellas rättegångskostnader

Fråga 2016/17:865 Användande av Radio- och TV-avgifter för att finansiera kriminellas rättegångskostnader

av Björn Söder (SD)

till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

I januari 2015 anmäldes SVT-journalisten Fredrik Önnevall och två kollegor efter att ha utnyttjat en 15-årig pojke i ett cyniskt jippo i samband med dokumentärserien Fosterland. Den 9 februari i år dömdes han och de två kollegorna till villkorlig dom med samhällstjänst för människosmuggling.

SVT har sedan domen deklarerat att man är beredd att betala de dömdas rättegångskostnader när domen vinner laga kraft. SVT menar att man ”känner ett ansvar” för sina medarbetare.

Frågan är om ministern anser att det är rätt att använda licensbetalarnas pengar för att finansiera rättegångskostnader för kriminella, och jag vill därför fråga kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke:

Tänker ministern vidta några åtgärder med anledning av uppgiften om att SVT är beredda att finansiera rättegångskostnader för kriminella med licensbetalarnas pengar?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-kultur-och-demokratiministern-om-anvandande-av-radio-och-tv-avgifter-att-finansiera-kriminellas-rattegangskostnader/