Fråga till kulturministern angående EU och yttrandefriheten

Fråga 2021/22:1005 EU och yttrandefriheten

av Björn Söder (SD)

till Kulturminister Jeanette Gustafsdotter (S)

EU är på väg att besluta om ett förslag som ska kontrollera innehållet på internet. Förslaget kallas DSA (digital services act), och det innehåller bland annat bestraffningar för de plattformar och webbsidor som bryter mot omfattande regler om vilket innehåll som får visas på internet.

Europaparlamentet har antagit förslaget, och en skrivning av förslaget har redan godkänts av de ansvariga ministrarna inom EU:s medlemsländer. Nu inleds kompromissförhandlingar för att få fram en slutgiltig lag, vilket kan ske redan i vår.

I DSA ingår skärpta krav på att plattformar agerar mot illegalt innehåll och även hantering av illegala varor. Digitala samordnare i medlemsländerna får en övervakande roll för att se till att plattformarna agerar.

Även om grundtanken bakom förslaget må vara bra höjs nu ett varningens finger för att detta kan få stor påverkan på vad man får säga och publicera på nätet och att detta riskerar att slå mot yttrandefriheten.

”Det är absolut en risk som jag ser det att det här kommer bli ett problem, att det kommer bli en yttrandefrihetsfråga”, säger Måns Jonasson på Internetstiftelsen till Sveriges Radio.

Med anledning av detta vill jag fråga kulturminister Jeanette Gustafsdotter:

Avser ministern att vidta några åtgärder för att den nya EU-lagen inte ska inskränka yttrandefriheten, som är en av våra grundlagar, och hur ser dessa åtgärder i så fall ut?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-kulturministern-angaende-eu-och-yttrandefriheten/