Fråga till kulturministern angående hatbrott mot och diskriminering av kristna

Fråga 2021/22:553 Hatbrott mot och diskriminering av kristna

av Björn Söder (SD)

till Kulturminister Jeanette Gustafsdotter (S)

Den 7 december presenterades en ny rapport från Observatory on Intolerance and Discrimination Against Christians in Europe (OIDAC) om situationen för kristna när det gäller bland annat samvetsfrihet och yttrandefrihet. Organisationen, som är baserad i Wien, ger varje år ut en liknande rapport, och i år har man valt att lägga fokus på fem länder där man bedömer att utvecklingen för kristnas frihet trycks tillbaka på senare tid. Dessa länder är Sverige, Spanien, Tyskland, Storbritannien och Frankrike.

I rapporten, som skrivits med hjälp av djupintervjuer samt ett stort antal frågor som skickats till respondenter varje land, har man särskilt granskat kristnas fri- och rättigheter. Bedömningarna är även baserade på uppgifter om intolerans och diskriminering mot kristna, fall som OIDAC dokumenterat 4 000 av de senaste tio åren, varav 70 procent bedöms vara hatbrott. Man har dessutom tagit med uppgifter om hatbrott och vandalisering mot kristna, som OSSE publicerade i en rapport i november.

Andra typer av hot mot kristna, som OIDAC bedömer växt sig starkare på många håll, är intolerans från sekulärt håll, som ofta innebär försök att begränsa kristen tro till något helt privat. Rapporten tar också upp hot, påtryckningar eller social exkludering från familjemedlemmar eller imamer som ofta riktas mot konvertiter som tidigare tillhört islam. När det gäller Sverige är detta, enligt rapporten, framför allt en påtaglig risk för konvertiter i Växjö, delar av Stockholm, Södertälje, Landskrona, Malmö, och Göteborg. För kvinnliga konvertiter är påtryckningar av denna typ särskilt vanliga, enligt rapporten.

Av denna anledning vill jag fråga kulturminister Jeanette Gustafsdotter:

Avser ministern att vidta några särskilda åtgärder med anledning av rapporten, och i så fall vilka?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-kulturministern-angaende-hatbrott-mot-och-diskriminering-av-kristna/