Fråga till migrationsministern angående Sveriges invandring och EU:s lägstanivå

Fråga 2020/21:1920 Sveriges invandring och EU:s lägstanivå

av Björn Söder (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Statsministern har vid flera tillfällen, tillsammans med justitie- och migrationsministern, påstått att man vidtagit åtstramande åtgärder så att Sverige nu har en invandring på ”EU:s lägstanivå”.

I slutet av 2015, i samband med den stora migrationskrisen, utannonserade statsministern en tvärvändning i svensk migrationspolitik och påstod att Sverige nu hade lagt sig på “EU:s lägstanivå”.

I verkligheten ligger den kvar på rekordhöga nivåer, och endast proportionerna för primär- och sekundärinvandrare har förändrats. Det rapporterar Svenska Dagbladet den 16 februari 2021. Det som har minskat är den direkta asylinvandringen om man jämför med den extremåret 2015. Dock om man jämför med de generellt stora volymerna tidigare år är minskningen väsentligt mer marginell.

Men när det gäller den sekundära anhöriginvandringen ligger Sverige, enligt siffror från såväl Migrationsverket som Eurostat, i topp i EU. Viktat för befolkningsmängd slås Sverige endast av miniatyrländerna Lichtenstein och Luxemburg, vars anhöriginvandring dock har en väsentligt annan karaktär än den asylrelaterade som generellt gäller för EU. Och i absoluta tal, när det gäller anhöriginvandringen, ligger Sverige med närmare 50 000 anhöriga på femte plats i EU – före länder med väsentligt större befolkning och ekonomi som Tyskland, Frankrike, Spanien och Italien.

Den svenska siffran på närmare 50 000 kan också jämföras med Danmark, Finland och Norge som samtliga tog emot färre än 10 000 anhöriga. Sverige tog alltså emot fler anhöriginvandrare än alla dessa länder tillsammans. Motsvarande förhållande gäller även för den primära asylinvandringen.

Att försöka ge sken av att invandringen till Sverige minskat samtidigt som massinvandringen fortsätter är inte ärligt och rimmar illa med det påstående som statsministern gjorde i samband med migrationskrisen 2015 då han sa följande till Dagens Nyheter: ”Vi måste förhålla oss till verkligheten. När myndigheter och kommuner säger att det här inte är hållbart längre så måste vi agera och det gör vi nu. Vår bedömning är att antalet kraftigt kommer att minska.”

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

På vilka fakta och omständigheter bygger regeringens företrädare påståendet om att invandringen till Sverige ligger på EU:s lägstanivå, och vidtar ministern några åtgärder för att nu kraftigt minska invandringen till Sverige?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-migrationsministern-angaende-sveriges-invandring-och-eus-lagstaniva/