Fråga till miljö- och klimatministern angående bistånd till Islamic Relief

Fråga 2020/21:1360 Bistånd till Islamic Relief

av Björn Söder (SD)

till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

USA och Nederländerna har nu meddelat att man avslutar finansiering och samarbete med Muslimska brödraskapets biståndsorganisation Islamic Relief Worldwide. Tidigare har Tyskland avslutat sådana samarbeten med organisationen.

USA:s utrikesministerium, State Department, lät den 30 december, genom det särskilda sändebudet för att övervaka och bekämpa antisemitism, fördöma de dokumenterade antisemitiska attityder och uttalanden som ledande personer i Islamic Relief Worldwide, IRW, låtit göra. Även om beslutet kommuniceras sista dagen av USA:s avgående president Donald Trumps mandatperiod uppger källor i USAID och State Department att beslutet är ett tjänstemannainitiativ som beretts under en längre tid. USAID är den amerikanska motsvarigheten till den svenska biståndsmyndigheten Sida.

Även Nederländerna har reagerat på den antisemitism som avslöjades av forskaren vid Georgetown University, Lorenzo Vidino, under 2020 men även av brittiska The Times inom IRW. De Telegraaf rapporterar att Nederländernas biståndsminister Sigrid Kaag under gårdagen lät meddela att bidragen, eller utrikesbiståndet, som förmedlas av Islamic Relief nu upphör.

Samtidigt står IRW i begrepp att teckna ett förnyat strategiskt samarbetsavtal med den svenska biståndsmyndigheten Sida. Sida ska under 2021 omförhandla det ena av de två samarbetsavtal som IRW omfattas av som strategisk partner.

Det har förekommit många avslöjanden om antisemitism och företrädares hyllande av terrorism.

Med anledning av detta vill jag fråga miljö- och klimatminister Isabella Lövin:

Avser ministern att följa USA, Nederländerna och Tyskland och stoppa allt bistånd till Muslimska brödraskapets biståndsorganisation Islamic Relief?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-miljo-och-klimatministern-angaende-bistand-till-islamic-relief/