Fråga till näringsministern angående brister i säkerhetstänk hos statligt ägda bolag vid upphandlingar

Fråga 2021/22:1105 Brister i säkerhetstänk hos statligt ägda bolag vid upphandlingar

av Björn Söder (SD)

till Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson (S)

Företaget Nuctech, som står nära Kinas kommunistparti och militär, har vunnit en upphandling hos Swedavia om att sköta säkerhetskontrollen på Arlandas terminal 5, som ska moderniseras och vara klar i maj 2023.

I USA har man sedan flera år svartlistat Nuctech, men i Europa har företaget vunnit flera kontrakt om säkerhetskontroller. I Sverige verkar det statliga företaget Swedavia inte över huvud taget vägt in säkerhetsrisken med att Nuctech står det kinesiska kommunistpartiet och den kinesiska militären nära. Chefen för entreprenadinköp hos Swedavia säger att han varit mer angelägen om att man har slutfört upphandlingen och att han inte har någon mer kunskap om ärendet som sådant.

En rådgivare på Försvarshögskolan är däremot frågande till att Swedavia valt en kinesisk leverantör som är svartlistad av USA och att detta borde vara en varningsklocka. ”Vi vet ju att kinesiska staten använder övervakningskameror för att dammsuga västvärlden på information och personuppgifter och ofta handlar det om bakdörrar i systemen som läcker känslig information tillbaka till Kina”, säger han till Aftonbladet.

Med anledning av detta vill jag fråga näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson:

Avser ministern att, inom sitt ansvarsområde, vidta några särskilda åtgärder med anledning av att företag med kopplingar till Kinas kommunistparti och militär får ansvar för säkerhetskontrollen vid Arlandas terminal 5, och avser ministern att åtgärda brister vad gäller säkerhetstänk hos statligt ägda företag när det gäller upphandlingar?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-naringsministern-angaende-brister-i-sakerhetstank-hos-statligt-agda-bolag-vid-upphandlingar/