Fråga till socialministern angående brister på sjukhus

Fråga 2021/22:1775 Brister på sjukhus

av Björn Söder (SD)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, har konstaterat allvarliga säkerhetsrisker för patienter på Region Västernorrlands sjukhus i sommar.

I rapporten framkommer att det råder allvarliga säkerhetsrisker för patienter på Region Västernorrlands sjukhus i sommar och att sjukhuset inte kan garantera akut sjukvård.

På sjukhuset i Sundsvall har man haft dubbelt så många patienter som det är bemannat för och tvingats gå upp i förstärkningsläge.

Vid akuten i Helsingborg i Region Skåne, som servar cirka 25 procent av Skånes invånare, meddelar man att i sommar kommer delar av dygnet bara ha tillgång till två sjuksköterskor. Konsekvensen blir att nästan bara de allra sjukaste kan få hjälp dessa timmar – resten av patienterna kommer att hänvisas till vårdcentraler.

Akutchefen i Helsingborg beskriver läget som extremt och att man aldrig varit så utsatta tidigare.

Detta är bara två exempel på hur illa ställt det är med den svenska sjukvården.

Av denna anledning vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

Vilka åtgärder avser ministern att vidta med anledning av rådande situation?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-socialministern-angaende-brister-pa-sjukhus/