Fråga till socialministern angående myndighetsstruktur för folkhälsofrågor

Fråga 2020/21:3558 Myndighetsstruktur för folkhälsofrågor

av Björn Söder (SD)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

Medan den svenska regeringen hukade bakom sin ”expertmyndighet” Folkhälsomyndigheten och lät ett fåtal tjänstemän styra den svenska coronastrategin steg i stället den danska regeringen fram och visade politisk handlingskraft och framhöll vikten av folkstyre. Man lyssnade in åsikter från flera olika håll för att kunna göra sina bedömningar och fatta beslut.

I en ny rapport, Håndteringen af covid-19 i foråret 2020, som tagits fram på det danska folketingets begäran, söker man svar på frågan om de stora skillnaderna mellan Sveriges och Danmarks hantering av pandemin.

Johannes Lindvall, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, som har varit med och tagit fram underlag till rapporten, säger att ”en viktig förklaring är att Sverige bara har en expertmyndighet och Danmark flera”.

Rapporten visar att pandemibekämpningen i Danmark, till skillnad från i Sverige, tidigt ansågs vara en fråga för politikerna. Dels på grund av den vetenskapliga osäkerheten kring viruset, dels på grund av de intressekonflikter som synliggjordes särskilt i Danmark.

”I Sverige har folkhälsofrågorna och smittskyddet sedan 2014 samlats i en myndighet – Folkhälsomyndigheten. I Danmark är det uppdelat mellan många olika”, säger Lindvall.

Enligt Expressen rådgav åtminstone fyra olika myndigheter – Sundhedsstyrelsen, Lægemiddelstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed och Statens Serum Institut – den danska regeringen under pandemin.

Lindvall säger att det kan ha gjort det tydligare för danska politiker att det fanns målkonflikter i pandemihanteringen och att det krävdes politiska beslut för att balansera många intressen. ”I Sverige hamnade diskussioner om olika mål och målkonflikter inom Folkhälsomyndigheten och inte, som i Danmark, hos de folkvalda.”

”Myndighetsstrukturen tydliggjorde det politiska ansvaret i Danmark och visade att det inte fanns en entydig expertis att följa.”

Av denna anledning vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

Är ministern, mot bakgrund av Sveriges hantering av pandemin, beredd att se över myndighetsstrukturen i Sverige och genom att lära av Danmarks hantering låta fler myndigheter ansvara för folkhälsofrågor?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-socialministern-angaende-myndighetsstruktur-for-folkhalsofragor/