Fråga till socialministern angående särskilt stöd till ambulansflyget

Fråga 2020/21:1123 Särskilt stöd till ambulansflyget

av Björn Söder (SD)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

Expressen skriver den 18 december att från den 1 januari 2021 försvinner en del av ambulansflyget i Sverige. Anledningen är att en stor del av sjukvårdens planerade verksamhet har avstannat under covid-19-pandemin, vilket har lett till att ambulansflyget tappat stora delar av sina intäkter. De fasta kostnaderna är dock kvar, vilket nu gör att det företag som ansvarar för cirka 85 procent av alla transporter nu tvingas dra ned på verksamheten. Företaget larmade både Socialstyrelsen och Socialdepartementet i mitten av maj och begärde ekonomiskt stöd från den 1 april. Det slutade med att Socialstyrelsen beviljade stöd för perioden 1 juni–15 september.

Men nu har man, enligt egen utsago, ”ett så stort hål i börsen nu att vi har jätteproblem”. Därför har ledningsgruppen tagit fram en neddragningsplan för stora delar av Sverige – med start i de södra delarna. Och det är dramatiska förändringar som väntar. Beslutet kommer enligt företaget att leda till att patienter med livshotande tillstånd inte får nödvändiga transporter – mitt under pandemin.

I ett svar på en tidigare skriftlig fråga (2020/21:786) om vilka åtgärder socialministern tänker vidta för att säkerställa stöd till ambulansflygtransporter för att på det sättet även i fortsättningen upprätthålla en högkvalitativ tillgänglighet av ambulanssjukvård med ambulansflygplan i hela Sverige, svarar socialministern att regeringen har avsatt 9 miljarder kronor extra i generella statsbidrag till regionerna samt 20 miljarder kronor för att ersätta merkostnader till följd av covid-19. ”Regionerna kan bland annat använda medlen för att se till att det regionala systemet för transporter med ambulansflyg är tillgängligt, håller hög kvalitet och är hållbart på lång sikt.”

Tyvärr har regionerna enorma ekonomiska hål i hela verksamheten på grund av många års misskött politik på inte minst regeringsnivå, vilket fått katastrofala följder för svensk sjukvård. Att ge generella statsbidrag till regionerna är förvisso välkommet då det verkligen behövs ekonomiska tillskott för att börja täppa till dessa enorma hål, men riskerna med att inte också ge specifikt riktade bidrag till viss verksamhet är att sådan verksamhet tvingas prioriteras bort till förmån för annan prioriterad verksamhet. Att just ambulansflyget erhåller nödvändiga resurser är således en öppen fråga.

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

På vilket sätt tillförsäkrar ministern att just ambulansflyget säkerställs genom de generella statsbidrag hon hänvisar till i sitt tidigare svar?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-socialministern-angaende-sarskilt-stod-till-ambulansflyget/