Fråga till socialministern angående spridning av känsliga uppgifter om 800 barn på en vaccinkritisk sajt

Fråga 2021/22:1808 Spridning av känsliga uppgifter om 800 barn på en vaccinkritisk sajt

av Björn Söder (SD)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

SVT rapporterar om att känsliga uppgifter om 800 barn sprids på en vaccinkritisk sajt efter ett misstänkt dataintrång hos Folkhälsomyndigheten. Händelsen har nu polisanmälts, men efter nästan två veckor ligger uppgifterna fortfarande kvar.

Listan, som sajten publicerat, innehåller datum när vaccineringen skedde, vilket sorts vaccin, var vaccineringen skedde samt kontaktuppgifter dit. Även personnummer finns med, men utan de fyra sista siffrorna, rapporterar SVT.

Enligt uppgifter till Dagens Nyheter ska myndigheten till en början inte ha förstått att den utsatts för intrång, och först under torsdagen gick FHM ut med ett pressmeddelande om det misstänkta intrånget.

Enligt SVT säger FHM att man ser mycket allvarligt på det som skett och att man i samverkan med andra myndigheter utreder händelsen för att få reda på vad som har hänt.

Socialministern är ytterst ansvarig för myndigheten och det som nu skett, och därför vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

Vilka åtgärder vidtar ministern med anledning av det som nu skett och för att tillförsäkra att detta inte sker i framtiden?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-socialministern-angaende-spridning-av-kansliga-uppgifter-om-800-barn-pa-en-vaccinkritisk-sajt/