Fråga till socialministern angående svenska ungdomars välmående

Fråga 2020/21:3169 Svenska ungdomars välmående

av Björn Söder (SD)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

Enligt en undersökning som den sociala medieplattformen Yubo genomfört mår svenska ungdomar psykiskt sämst av alla i de nordiska länderna. Nästan hälften uppger att de upplever ensamhet och var tredje säger sig vara deprimerad. Samtidigt uppger också de svenska ungdomarna i större antal än i de övriga nordiska ländernas att de känner sig pressade att visa fram en lycklig fasad mot omvärlden. Den här pressen säger de flesta härrör från krav man ställer på sig själv – men även från omgivningen och samhället.

Undersökningen har genomförts digitalt av Yubo bland användare på den egna sociala medieplattformen. Den 21–23 maj 2021 ställdes frågor till 9 725 ungdomar varav 3 735 i Sverige, 1 229 i Norge, 3 131 i Finland och 1 630 i Danmark.

Kontrasten är stor jämfört med i synnerhet Finland, där hälften av ungdomarna säger sig må jättebra. Motsvarande siffra i Sverige är 29 procent.

Av denna anledning vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

Vilka åtgärder vidtar ministern i syfte att förbättra våra ungdomars välmående?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-socialministern-angaende-svenska-ungdomars-valmaende/