Fråga till utrikeshandelsministern angående svensk myndighets affär med Lukasjenko

Fråga 2020/21:2679 Svensk myndighets affär med Lukasjenko

av Björn Söder (SD)

till Statsrådet Anna Hallberg (S)

TV4:s Kalla fakta har avslöjat att i slutet av september förra året gick svenska Exportkreditnämnden, EKN, in och stöttade en affär genom en garanti om nära 2 miljarder. Affären gynnar diktatorn Aleksandr Lukasjenko i Belarus och sker samtidigt som diktatorn med brutalitet fängslat, torterat och dödat människor som demonstrerat för demokrati efter landets riggade val.

Samtidigt har Sverige fryst biståndet till statliga aktörer i Belarus och ställt sig bakom EU:s handelssanktioner mot landet.

EKN går in som garant för att hjälpa regimens statliga energibolag Brestenergo att köpa svenska gasturbiner. Beslutet har fattats på högsta nivå – av generaldirektören och Exportkreditnämndens styrelse, rapporterar Kalla fakta.

Att Sverige på detta sätt samarbetar med regimen samtidigt som man säger sig stå upp för mänskliga rättigheter, frysa bistånd och stå bakom EU:s handelssanktioner mot landet väcker givetvis frågor kring regeringens trovärdighet.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anna Hallberg:

Avser statsrådet att vidta några åtgärder, och i så fall vilka, och om inte, varför?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikeshandelsministern-angaende-svensk-myndighets-affar-med-lukasjenko/