Fråga till utrikesministern angående armenier i Artsach

Fråga 2021/22:70 Armenier i Artsach

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

På årsdagen av det våldsamma anfallet från Azerbajdzjan, uppbackade av Turkiet, mot Artsach och Armenien gjordes ett uttalande från Armeniens utrikesministerium om att rätten till liv för armenierna i Artsach är omöjligt under Azerbajdzjans jurisdiktion.

Armenien kommer konsekvent att stå för restaurering och skydd av medborgarnas rättigheter i Artsach och gör allt för att nå en rättvis, heltäckande och varaktig lösning av Nagorno-Karabach-konflikten, garantera Artsachs armeniers rätt till ett fritt och säkert liv med värdighet i sitt hemland, sa utrikesministeriet i uttalandet.

Sverige innehar ju ordförandeposten i OSSE, och jag vill därför fråga utrikesminister Ann Linde:

Vidtar ministern, i egenskap av OSSE-ordförande, några åtgärder för att garantera armeniers, som nu lever under Azerbajdzjans jurisdiktion, rätt till ett fritt och säkert liv med värdighet i sitt hemland, och i så fall vilka?​

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-armenier-i-artsach/