Fråga till utrikesministern angående efterkontroller av svenskt krigsmateriel i Ukraina

Fråga 2023/24:499 Efterkontroller av svenskt krigsmateriel i Ukraina

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Tobias Billström (M)

Internrevisionstjänsten vid Ukrainas försvarsministerium, representanter för Ukrainas väpnade styrkor och representanter för den amerikanska ambassadens försvarssektion har genomfört en första efterkontroll av vapen och utrustning som tillhandahållits av amerikanska partner.

Vid efterkontrollen kontrollerade man serienummer, tekniskt skick och korrekta säkerhetsmässiga lagringsförhållanden.

Det ukrainska försvarsministeriet meddelade att gemensamma inspektioner av slutanvändningen av vapen som tillhandahålls av partner kommer att fortsätta.

Sverige har skickat omfattande vapenleveranser till Ukraina sedan den fullskaliga invasionen inleddes i februari 2022. Dessa leveranser har bestått av alltifrån pansarskott till artillerisystemet Archer som är ett av de mest avancerade i världen. När Sverige tidigare har skickat omfattande vapenleveranser utomlands har efterkontroller skett, exempelvis i Baltikum efter det omfattande stödet med krigsmateriel på 1990-talet.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga utrikesminister Tobias Billström:

Hur går med det svenska systemet med efterkontroll, och har ministern och Sverige planer på att utföra efterkontroll av den krigsmateriel vi skickat till Ukraina?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-efterkontroller-av-svenskt-krigsmateriel-i-ukraina/