Fråga till utrikesministern angående en svensk Natoutredning

Fråga 2021/22:1243 En svensk Natoutredning

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

Frågan om ett svenskt Natomedlemskap har åter aktualiserats i Sverige efter att Ryssland invaderat Ukraina och med anledning av ett Ryssland som uppträder alltmer hotfullt mot sin omvärld. I Finland har Socialdemokraterna nu svängt i frågan, och där finns nu en klar majoritet bland de politiska partierna som vill att Finland ska bli medlem i försvarsalliansen. Ett finskt medlemskap skulle knuffa Sverige i samma riktning.

I Sverige finns nu en majoritet av folket som vill att Sverige blir medlem i Nato. 51 procent av svenskarna vill gå med i försvarsalliansen, enligt en undersökning från Aftonbladet/Demoskop. Enligt SvD/Sifos mätning har stödet för ett svenskt medlemskap på bara en vecka gått från 39 till 49 procent.

I Sverige är det fortfarande en majoritet av partierna som är emot ett svenskt medlemskap i Nato men en majoritet som förespråkar en så kallad Nato-option.

Oavsett vad partierna anser vore det på sin plats att nu göra en ny Natoutredning för att noggrant utreda positiva och negativa konsekvenser av ett svenskt medlemskap i försvarsalliansen givet rådande omständigheter. Senast en utredning som berörde Nato gjordes var 2016.

Av denna anledning vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

Är ministern beredd att ta initiativ till en Natoutredning för att noga utreda både positiva och negativa konsekvenser av ett svenskt medlemskap i Nato givet rådande omständigheter, och om inte, varför vill ministern inte utreda detta?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-en-svensk-natoutredning/