Fråga till utrikesministern angående förhindrande av folkmord i Artsach

Fråga 2022/23:911 Förhindrande av folkmord i Artsach

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Tobias Billström (M)

Den 12 december 2022 blockerade en grupp azerbajdzjanska statligt finansierade specialagenter, som presenterade sig som ”miljöaktivister” Latjinkorridoren (den enda väg som förbinder Artsach (Nagorno-Karabach) med Armenien och omvärlden).

Som ett resultat av Azerbajdzjans illegala blockad av Latjinkorridoren befinner sig cirka 120 000 invånare i Artsach under belägring. Dessutom berövas cirka 30 000 medborgare i republiken Artsach möjligheten att återvända till sitt hemland, och tusentals av dessa har skilts från sina familjer.

Sedan den 9 januari 2023 har Azerbajdzjan stört elförsörjningen genom den enda högspänningsledningen mellan Armenien och Artsach, vilket har orsakat betydande energiproblem och humanitära problem i Artsach. Det har varit dagliga sextimmars strömavbrott, en minskning av elförbrukningen med 48 procent och utarmning av lokala elproduktions- och elförsörjningssystem.

Den 23 april etablerade Azerbajdzjan en illegal checkpoint i Latjinkorridoren.

Sedan den 15 juni har Azerbajdzjan infört en fullständig blockad av Latjinkorridoren, som förbjuder transport av individer eller varor (inklusive mat, medicin, hygienartiklar och bränsle) i båda riktningarna, även av Internationella Röda Korsets kommitté och ryska så kallade fredsbevarande styrkor.

Avstängningen av alla humanitära förnödenheter sedan den 15 juni, tillsammans med nyttjandet av begränsade inhemska lager, har resulterat i en försämrad humanitär situation, där mat, medicin, bränsle och humanitära varor snart kommer att vara helt uttömda, vilket lämnar 120 000 av Artsachs invånare isolerade med fruktansvärda konsekvenser till följd.

Den fullständiga blockaden av republiken Artsach och dess isolering från omvärlden strävar efter att tvångskuva Artsachs folk. Detta fördjupar den humanitära krisen och är en del av Azerbajdzjans pågående brott mot mänskligheten, vilket kan leda till folkmord.

Världssamfundet måste nu sätta hård press på Azerbajdzjan att sluta bryta mot bestämmelserna i det trilaterala avtalet från den 9 november 2020, domen från Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter den 21 december 2023, de order som utfärdats av Internationella brottsmålsdomstolen den 22 februari, uppmaningarna från FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter den 6 juli 2023, uppmaningar från Amnesty International, Human Rights Watch, Europarådets parlamentariska församling, Europaparlamentet samt andra internationella organisationer och ett flertal stater.

Jag vill av denna anledning fråga utrikesminister Tobias Billström:

Avser ministern att vidta några åtgärder för att få världssamfundet att agera i syfte att förhindra ett folkmord i Artsach, och om inte, varför?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-forhindrande-av-folkmord-i-artsakh/