Fråga till utrikesministern angående införande av EU-sanktioner mot Azerbajdzjan

Fråga 2022/23:541 Införande av EU-sanktioner mot Azerbajdzjan

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Tobias Billström (M)

Det har nu gått över 115 dagar sedan Azerbajdzjan den 12 december 2022 blockerade Latjinkorridoren – den enda landvägen till omvärlden för 120 000 armenier i Artsach (Nagorno-Karabach). Blockaden hindrar leveranser av essentiella varor som mat, mediciner, gas etcetera och är ett klart brott mot humanitära rättigheter och riskerar nu omfattande lidande.

Den 4 april, ungefär klockan 15:30, lämnade 27 armeniska civila, inklusive äldre, barn och personer med funktionshinder, separerade från sina familjer i flera månader, staden Goris i Armenien för att bege sig till Stepanakert, i Artsach åtföljda av ryska ”fredsbevarande” styrkor. Trots tidigare överenskommelser vägrade emellertid azerbajdzjanska regeringsagenter, som utger sig för att vara ”ekoaktivister”, låta dem komma fram till Artsach. Som ett resultat av detta fick de stanna i det blockerade området i cirka 5 timmar, och efter resultatlösa förhandlingar mellan den ryska sidan och azerbajdzjanerna fick fordonen återvända till Goris.

Från dagen då Azerbajdzjan började blockera Latjinkorridoren har man på olika plattformar kontinuerligt hävdat att korridoren är öppen för transport av civila och gods och man såväl ifrågasätter Armeniens krav på öppnande av korridoren och uttalanden som gjorts internationellt, som ignorerar Internationella brottsmålsdomstolens beslut den 22 februari 2023 om interimistiska åtgärder.

Den senaste incidenten bevisar än en gång hur Azerbajdzjan ljuger och försöker vilseleda det internationella samfundet. Korridoren hålls stängd. För närvarande är hundratals civila i Armenien helt enkelt berövade rätten att återförenas med sina familjer. Dessutom genomför de azerbajdzjanska myndigheterna öppet en politik för etnisk rensning genom att tillåta människor att lämna Artsach, men förbjuda inresa. Azerbajdzjans president Ilham Alijev har i intervju sagt att det är fritt för armenierna att lämna Artsach genom Latjinkorridoren men det är enkel resa som gäller, det vill säga man vill etniskt rensa området. Det är en ytterst oroande situation och ett klart brott mot det trilaterala avtal som slöts den 9 november 2020 mellan Azerbajdzjan, Armenien och Ryssland och som ska garantera fri och säker rörelse genom korridoren.

I en tidigare fråga (2022/23:282) undrade jag om utrikesministern avsåg att fördöma Azerbajdzjans blockad av Latjinkorridoren, och vilka andra åtgärder han avsåg att, i egenskap av utrikesminister i EU:s ordförandeland, vidta.

Han svarade då att ”regeringen ser med oro på de humanitära konsekvenser som begränsningen av den fria rörligheten genom Latjinkorridoren har medfört sedan den 12 december 2022. Ett stort antal människor är beroende av denna förbindelse för tillgången på bland annat livsmedel och mediciner. Jag har i samtal med såväl azerbajdzjanska som armeniska företrädare betonat vikten av att den fria rörligheten genom Latjinkorridoren återställs”. Vidare svarade han att regeringen noga följt utvecklingen av konflikten mellan Armenien och Azerbajdzjan sedan den senaste militära upptrappningen den 13–14 september 2022 och att ”Sverige stödjer EU-institutionernas ansträngningar, inklusive de flerpartssamtal som leds av ordförande i Europeiska rådet Charles Michel, vilka syftar till att förhandla fram ett långsiktigt hållbart fredsavtal”. Han avslutade med att ”Sverige stödjer det fortsatta arbetet med att etablera insatsen och ser det som en viktig del av EU:s engagemang för fred och stabilitet i Södra Kaukasien”.

Trots detta sker inget, och Azerbajdzjan fortsätter att blockera Latjinkorridoren. Dagarna går. Azerbajdzjan måste möta ordentligt motstånd från världssamfundet för att förmås öppna Latjinkorridoren och tillåta fri rörlighet längs denna i enlighet med gällande avtal.

Sverige är nu ordförande i EU.

Av denna anledning vill jag fråga utrikesminister Tobias Billström:

Avser ministern att ta initiativ inom EU till att införa sanktionspaket mot Azerbajdzjan tills blockaden av Latjinkorridoren hävs, och om inte, varför?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-inforande-av-eu-sanktioner-mot-azerbajdzjan/