Fråga till utrikesministern angående Kinas agerande gällande flygrutter i Taiwansundet

Fråga 2023/24:573 Kinas agerande gällande flygrutter i Taiwansundet

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Tobias Billström (M)

Folkrepubliken Kina tillkännagav 2015 att man skulle upprätta nya flygrutter, M503, W121, W122 och W123, längs den sydöstra kusten i Taiwansundet. M503 skulle ligga endast 7,8 kilometer från gränsen till Taipeis flyginformationsregion och skulle utgöra en potentiell risk för flygningar på W6-, W8- och W2-rutterna mellan Taiwan och dess territoriella öar Kinmen och Matsu. Ogynnsamma väderförhållanden eller andra onormala situationer skulle kunna leda till flygsäkerhetsrisker.

Med hänsyn till flygsäkerheten och efter förhandlingar 2015 mellan Taiwan och Kina enades man om att justera de föreslagna rutterna så att M503 försköts med 6 nautiska mil mot Kina med en enkelriktad ”från norr till söder”-inriktning och att de öst-västliga anslutningsvägarna W121, W122 och W123 inte skulle aktiveras eller implementeras utan överenskommelse mellan båda parter.

Trots detta beslutade Kina, utan föregående förhandling med Taiwan enligt ICAO:s regler, den 30 januari att aktivera flygrutterna W122 och W123 samt att skjuta tillbaka M503-rutten österut. Förändringarna utgör ett direkt hot mot den regionala flygsäkerheten, och potentialen för oavsiktliga möten och upptrappning i denna känsliga geopolitiska kontext ökar avsevärt.

Utöver dessa åtgärder är det uppenbart att Kinas avsikter sträcker sig bortom luftfartens område, vilket signalerar ett medvetet försök att ändra status quo i Taiwansundet, vilket inte bara undergräver den regionala stabiliteten utan också väcker oro över de bredare konsekvenserna för freden och säkerheten i Asien-Stillahavsområdet.

Amerikanska utrikesdepartementet har kritiserat Kinas agerande och betonar att frågor som rör civil flygtrafik och säkerheten i Taiwansundet måste beslutas genom dialog mellan båda parter.

Taiwan är en viktig partner för både Sverige och EU, och därför borde också starka reaktioner komma mot Kinas agerande i syfte att upprätthålla internationella normer och säkerställa en fredlig lösning.

Av denna anledning vill jag fråga utrikesminister Tobias Billström:

Avser ministern att göra något uttalande eller vidta några åtgärder med anledning av Kinas agerande som sker i strid mot tidigare överenskommelser?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-kinas-agerande-gallande-flygrutter-i-taiwansundet/