Fråga till utrikesministern angående Kinas Sverigeambassadörs fortsatta agerande

Fråga 2020/21:2719 Kinas Sverigeambassadörs fortsatta agerande

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

I ett svar på en fråga (2020/21:2502) om regeringen är beredd att förklara Kinas Sverigeambassadör persona non grata efter att han hotat svenska journalister svarar utrikesministern att ”regeringen följer utländska diplomaters agerande i Sverige noggrant och vidtar åtgärder när det är nödvändigt”.

Frågan är hur långt ambassadören kan tillåtas gå innan regeringen anser det vara nödvändigt att vidta andra åtgärder än att fortsätta kalla upp honom till UD för samtal.

Vidare skriver utrikesministern: ”Sverige utvisar inte ambassadörer för att göra politiska markeringar. Vi har ett grundläggande intresse av att hålla kontaktkanalerna öppna.”

Efter ambassadörens framträdande i SVT:s 30 minuter under onsdagen den 28 april bör det stå klart även för regeringen att han inte på något sätt bidrar till goda relationer länderna emellan. Inte bara fortsätter han att försvara sina hot mot svenska journalister och politiker, utan han sitter också och förnekar brott mot mänskligheten. Ambassadörens uppträdande är högst anmärkningsvärt och stämmer inte överens med hur en diplomat bör uppträda. Hans agerande är heller inte på något sätt till gagn för vare sig det kinesiska folkets intressen i Sverige eller Sveriges intressen i Kina.

Att som utrikesministern skriver ”fortsätta påtala detta i våra kontakter med ambassadören” leder uppenbarligen inte till vare sig bot eller bättring. I stället uppvisar den svenska regeringen en svaghet genom att inte stå upp för grundläggande svenska värderingar, vilket givetvis cyniskt utnyttjas av det kinesiska kommunistpartiets företrädare.

Att regeringen inte tydligare står upp för svensk yttrandefrihet och svenska journalisters och politikers rätt att uttrycka sig utan att riskera att utsättas för hot i sitt eget land av en utländsk företrädare är ytterst svagt.

Med anledning av detta vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

Föranleder den kinesiska ambassadörens senaste framträdande i SVT att regeringen omvärderar sina tidigare ställningstaganden om att inte förklara ambassadören persona non grata?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-kinas-sverigeambassadors-fortsatta-agerande/