Fråga till utrikesministern angående lag i Hongkong mot pressfrihet

Fråga 2020/21:2750 En lag i Hongkong mot pressfrihet

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

Hongkongs chefsminister Carrie Lam, som är Pekings marionettledare, vill nu införa en ny lag som riskerar att ytterligare inskränka pressfriheten i Hongkong. Argumentet för lagen sägs vara att man är oroad över ”vilseledande information, hat och lögner”. Men Keith Richburg, ordförande för journalistorganisationen FCC i Hongkong, säger till Ekot i Sverige Radio att en potentiell lag riskerar att vara så svepande att den i praktiken kommer att användas mot journalistik som regeringen inte gillar.

Den 3 maj, firades världsdagen för pressfrihet i syfte att hedra de uppoffringar som gjorts runt om i världen för pressfrihet. Dagen ska också påminna regeringar om deras skyldighet att upprätthålla yttrandefriheten, vilken återfinns i artikel 19 i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.

Med anledning av detta vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

Avser ministern att göra någon form av markering mot den nya lagen i Hongkong som nu är under utredning, och i så fall hur?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-lag-i-hongkong-mot-pressfrihet/