Fråga till utrikesministern angående ratificering av CEPA

Fråga 2018/19:2 Ratificering av CEPA

av Björn Söder (SD)

till utrikesminister Margot Wallström (S)

Den 24 november 2017 slöts ett avtal, CEPA (The Comprehensive & Enhanced Partnership Agreement between the European Union & Armenia), mellan EU och Armenien.

Det nya avtalets tillämpningsområde är omfattande och täcker ekonomiska, handelspolitiska, sektorsövergripande men även politiska frågor.
Eftersom avtalet är ett sk blandat avtal krävs att även EU:s medlemsstater för egen del måste underteckna samt godkänna eller ratificera avtalet.

Då undertecknad i maj 2018 besökte Armenien i egenskap av talman restes frågor kring Sveriges ratificering av avtalet. Efter hemkomst undersöktes var i ratificeringsprocessen avtalet befinner sig, men inga svar kunde ges. Inte heller vid utrikesutskottets sammanträde den 11 oktober kunde kabinettsekreterare Annika Söder svara på frågor kring ratificeringsprocessen.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga utrikesminister Margot Wallström:

Var i ratificeringsprocessen befinner sig CEPA och när väntas riksdagen få ärendet på sitt bord?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-ratificering-av-cepa/