Fråga till utrikesministern angående strider mellan Kirgizistan och Tadzjikistan

Fråga 2020/21:2730 Strider mellan Kirgizistan och Tadzjikistan

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

Under de senaste åren har relationen mellan Kirgizistan och Tadzjikistan varit spänd. Under torsdagen besköt kirgiziska och tadzjikiska styrkor varandra över gränsen mellan de två länderna. En kirgizisk postering träffades av granater vilket föranledde att kirgiziska styrkor slog tillbaka och tog över en tadzjikisk postering. Många skadades i attackerna och tre på vardera sida dog. Det är den värsta sammandrabbningen på flera år mellan länderna. Efter attackerna enades man dock om vapenvila.

Sverige är just nu ordförande i OSSE i vilken båda länderna är deltagande stater. Utrikesministern har nyligen varit i regionen.

Av denna anledning vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

Berörde ministern på något sätt situationen mellan de båda länderna vid sitt besök i regionen nyligen, och avser ministern att i egenskap av OSSE-ordförande vidta några särskilda åtgärder med anledning av torsdagens händelser?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-strider-mellan-kirgizistan-och-tadzjikistan/