KF: Motion om att häva stöd till och samarbete med Ibn Rushd

MOTION Studieförbundet Ibn Rushd har, tillsammans med Sveriges Unga Muslimer (SUM), metodiskt och strukturerat under en tioårsperiod bjudit in hatpredikanter av olika slag. Alltifrån uttalade shariaförespråkare till rena jihadistrekryterare. Detta kunde Magnus Sandelin, journalist och grundare av stiftelsen Doku, peka på, vilket låg till underlag för att SUM i en dom i Stockholms kammarrätt hösten 2019 förlorade rätten till statsbidrag utbetalade av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Domen kom att fastställas av Högsta förvaltningsdomstolen, som nekade SUM prövningstillstånd.

Studieförbundet Ibn Rushd är sammankopplat med Muslimska brödraskapet genom dels sina egna stadgar och samägandeavtal av kursgården Granhedsgården men även genom en väv av personunioner. En väv där ledande företrädare över tid återfinns i Brödraskapets internationella nätverksorganisationer. Ett exempel på hur väven av personunioner är utformad är hur verksamhetsledaren vid Ibn Rushd i Sverige samtidigt är ordförande för Islamic Relief Sverige (IRS) samt vice ordförande för Islamic Relief Worldwide (IRW), som är en del av Muslimska Brödraskapet.

Den 24 augusti 2020 rapporterar Expressen om att en person i juli tvingades att lämna Islamic Relief Worldwides, Islamic Reliefs Sveriges moderorganisation, förtroenderåd efter att det framkommit att han postat flera antisemitiska meddelanden i sociala medier. Bland annat hade han beskrivit Egyptens president som en ”judarnas hallickson”. Hans ersättare, skriver Expressen, blev dock inte långvarig. Även han visade sig nämligen ha spridit antisemitiska budskap. Han hade dessutom beskrivit ledare för palestinska Hamas – som är terrorstämplat i Storbritannien – som ”stora män” som har besvarat ”den gudomliga uppmaningen från Muslimska Brödraskapet”.

Efter det avslöjandet fick hela organisationens förtroenderåd avgå – däribland dess svenska ordförande, som tidigare representerat Socialdemokraterna i Stockholms stadsfullmäktige och som till vardags är verksamhetsledare för studieförbundet Ibn Rushd.

Även om Islamic Relief Worldwide nödgats att ta avstånd från uttalandena menar till exempel forskaren Lorenzo Vidino vid George Washington University att de antisemitiska kommentarerna är ett tecken på ett större problem inom ledningen för IRW.

Sådant uppförande borde vara ett varningstecken för alla nationella regeringar och civila organisationer som samarbetar med och finansierar Islamic Relief, säger han till Jerusalem Post i samband med avslöjandet. Den 21 augusti lät IRW meddela att hela styrelsen skulle avgå och inte längre stå till förfogande, inklusive dess svenske ordförande som även är verksamhetsledare vid studieförbundet Ibn Rushd. Detta visade sig dock inte stämma. Den svenske tidigare ordföranden omvaldes men nu som vice ordförande.

Den svenska medborgaren har suttit i IRW:s styrelse sedan 2013, det vill säga har varit ansvarig för inrekrytering av såväl styrelseledamöter som direktörer som uttryckt antisemitiska övertygelser samt visat terrororganisationer sitt stöd. Åren 2015–2017 som vice ordförande, från 2017 ordförande och från och med den 22 augusti åter vice ordförande.

Bland IRW internationella partners märks bland annat den turkiska organisationen IHH. IHH har vid upprepade tillfällen samarbetat med, eller slussat vidare medel, till al Qaida och den Islamiska staten.

Att IRW är en del av Brödraskapet avslöjas frekvent genom banden och värdegrundsgemenskapen med Brödraskapet. IRW:s tidigare direktör Heshmat Khalifa var tvungen att avgå med omedelbar verkan i juni i år efter att en rad med antisemitiska uttalanden genom åren som avslöjats av tidningen The Times. Khalifas retorik är i det närmaste identisk med Brödraskapets andlige ledare Yussuf al Qaradawi. Han menade bland annat att judar var apors och grisars avkommor samt förklarade sin lojalitet till terrororganisationen Hamas som den ädlaste av alla motståndsrörelser i modern tid.

Studieförbundet Ibn Rushd har sedan 2018 ett samarbete med mediehuset al-Jazira för sina medlemsorganisationer. Samarbetet berör bland annat en journalistutbildning vilken presenterades vid Muslimska familjedagarna 2018. al-Jazira är Muslimska brödraskapets viktigaste kommunikationsplattform. Baserad i Qatar är den att betrakta som helt och hållet kontrollerad av dess andlige ledare Yusuf al-Qaradawi och hans närmaste medarbetare.

Ibn Rushd är inte bara att betrakta som en av Muslimska brödraskapets nätverksorganisationer i Sverige utan har alltså också ett så intimt samarbete med Brödraskapets tyngsta och viktigaste medieaktör är uppseendeväckande och borde föranleda kraftfulla åtgärder från svensk sida.

Via Folkbildningsrådet betalas statsbidrag ut till Ibn Rushd. Efter kritik mot detta gav Folkbildningsrådet Erik Amnå i uppdrag att undersöka verksamheten i förhållande till statens syften med statsbidraget till folkbildningen och Folkbildningsrådets demokrativillkor. Erik Amnås rapport drar slutsatsen av att han vid tidpunkten för rapporten ansåg att Ibn Rushd uppfyllde kriterierna för statsbidrag men att även han noterat att studieförbundet har ideologiska band och personunioner med Muslimska brödraskapet.

Amnås rapport har dock fått omfattande kritik från forskarna och ämnesexperterna docenterna Aje Carlbom vid Malmö universitet och Magnus Ranstorp vid FHS/Cats för att inte vara heltäckande.

Magnus Ranstorp skriver i Expressen den 28 oktober 2019 följande om Ibn Rushd:

“ett ideologiskt nätverk som anser sig ha ett uppdrag att sprida en viss tolkning av islam som långt ifrån alla muslimer delar. På det viset hoppas man kunna bygga upp ett islamiskt ‘parallellsamhälle’ som ska finnas i Sverige, men vid sidan av majoritetssamhället. Detta tydliggörs av IR:s egen terminologi där muslimskt liv ska särskiljas i ett så kallat ‘muslimskt civilsamhälle’.”

Magnus Ranstorp menar vidare att bidrag till Ibn Rushd finansierar institutionaliserad segregering med syfte att skapa en parallell social tillvaro för svenska muslimer.

Ibn Rushd är idag ett av studieförbunden som erhåller mångmiljonbelopp av skattepengar varje år.

Islamska Församlingen i Kristianstad och Alrahma Mosque ligger båda på samma adress, Tvedgårdsvägen 12 B. På samma adress har också Ibn Rushd, Islamic Relief och Kristianstads Unga Muslimer några av sina möten. Ibn Rushd har sju medlemsorganisationer på nationell nivå.

  • Eritreanskt Kulturforum
  • Förenade Islamiska Föreningar i Sverige (Alrahma Mosque)
  • Islamic Relief
  • Islamiska Förbundet Sverige
  • Islamska Shiasamfunden i Sverige
  • Islamiska Kulturcenterunionen i Sverige

Islamakademin föreläser för Kristianstads Unga Muslimer i moskén. Grundare av Islamakademin är Sheikh Salahuddin Barakat. Han sitter även med i Svenska Muslimer för fred och rättvisas religösa råd. Sheikh Salahuddin Barakat och Sema Ekinci från Islamakademin gick 2016 till angrepp i SvD mot Aida Hadzalic (S) för att hon inte tycker det är acceptabelt att man inte tar kvinnor i hand.

Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa, även kallad Muslimska Fredsrörelsen, är obunden islamistisk ideell förening, grundad 2008 av Mehmet Kaplan och Yasri Khan. Föreningen bildades med bakgrund i ett treårigt projekt i studieförbundet Ibn Rushd med namnet ”Att främja islamisk fredskultur”.

Abdirisak Waberi (M) var tidigare ordförande i Islamiska förbundet. Waberi sitter dessutom som vice ordförande i Federation of Islamic Organisations in Europé, vars moderorganisation är Muslimska Brödraskapet.

Bara Kristianstad kommun har sedan 2011 betalt ut 642.685 kronor till förbundet. Förra året 2019 betalades 85.951 kronor.

Mot bakgrund av ovanstående bör Kristianstads kommun omgående avsluta alla samarbeten med och upphöra med alla bidrag till Muslimska brödraskapets underorganisation Ibn Rushd.

Med anledning av detta föreslås kommunfullmäktige besluta
att Kristianstad kommun häver bidragsstödet till studieförbundet Ibn Rushd,
att Kristianstad kommun häver allt samarbete med studieförbundet Ibn Rushd.

BJÖRN SÖDER (SD)

FIA ROSENSTRÅLE (SD)

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/kf-motion-om-att-hava-stod-till-och-samarbete-med-ibn-rushd/