Låt lokala alkoholproducenter bli licensierade ombud

ALKOHOL Vid partiets Landsdagar 2009 i Ljungbyhed beslutades att SD ska verka för att gårdsförsäljning av lokalt producerade alkoholhaltiga drycker skall tillåtas och att SD direkt efter inträdet i Sveriges riksdag motionerar om tillåtande av gårdsförsäljnings av lokalt producerade alkoholhaltiga drycker.

Året därpå steg partiet i maktens högborg och undertecknad tillsammans med Sven-Olof Sällström var de första från SD att lägga en motion från partiet i enlighet med landsdagarsbeslutet. I vår motion ville vi att riksdagen skulle tillkännage till regeringen att gårdsförsäljning av lokalt producerat vin och andra jästa drycker av vintyp och öl-, malt- och ciderdrycker skulle tillåtas.

Vi motiverade detta med att ”det har på senare tid blivit allt vanligare med lokala vinodlingar i Sverige. Det förekommer också småskalig tillverkning av andra malt- och spritdrycker i landet. För att dessa verksamheter ska kunna växa till sig och främja turism samt arbetstillfällen är det nödvändigt att det även i Sverige blir tillåtet med gårdsförsäljning av lokalt producerade alkoholhaltiga drycker”.

Riksdagen avslog motionen tillsammans med andra liknande motioner. Först den 2 maj 2018 vände det då riksdagen fick majoritet för att tillkännage för regeringen att, under förutsättning att Systembolagets detaljhandelsmonopol kan upprätthållas, bör man verka för en lagstiftning som möjliggör gårdsförsäljning i begränsad utsträckning. Trots riksdagens beslut försöker regeringen förhala beslutet. Via januariöverenskommelsen aviserade man att frågan om gårdsförsäljning ska utredas ytterligare.

I riksdagen finns en stark majoritet för att behålla Systembolagets försäljningsmonopol. Samtidigt har allt fler insett att nya förhållanden kräver viss flexibilitet. Som en växande näring bidrar de små vin-, öl- och spritproducenterna även till ökad turism- och besöksnäring utöver företagens egna tillväxt.

Det är därför viktigt att hitta lösningar.

Tidigare har folkhälsoperspektivet använts som argument från de som inte vill tillåta gårdsförsäljning. Men ingen har föreslagit annat än att gårdsförsäljningen skulle vara kontrollerad. Den skulle, till skillnad från mycket av internethandeln och Systembolagets egen hemleverans, inte heller vara så lättillgänglig.

Istället har nu argumentationen för att hindra gårdsförsäljning fokuserat på lagtekniska detaljer. I Alkoholutredningen, som presenterades den 4 mars 2009, föreslog utredaren Anita Werner att det även i fortsättningen ska vara olagligt för lokala vintillverkare att sälja sitt vin till turister och andra direkt på gården. Utredningen såg inte det som ett alkoholpolitiskt problem att tillåta gårdsförsäljning av lokalt producerat vin. Det hänvisades istället till att EU-juridiken kring Systembolagets försäljningsmonopol sätter stopp för gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker.

Men på en förfrågan till EU-kommissionen om det finns några juridiska hinder inom EG-rätten mot att ha en reglerad gårdsförsäljning i ett land som Sverige, där alkoholförsäljningen i övrigt sker på Systembolaget, blev svaret nej. EU:s konkurrenskommissionär som besvarade frågan för kommissionens räkning, menade att försäljning av lokalt producerade alkoholdrycker direkt till konsumenterna skulle vara ett undantag från Systembolagets ensamrätt. Med hänvisning till en dom i EU:s domstol konstaterade hon att ett sådant undantag inte skulle fordra att det statliga handelsmonopolet var tvunget att avskaffas.

Ett förslag till att fortsätta värna Systembolagets monopol och ändå tillåta gårdsförsäljning vore därför att man licensierar gårdsproducenterna som ombud åt Systembolaget med restriktionen att endast få sälja sina egna lokalproducerade varor. Därmed skulle man garantera att producenterna uppfyller vissa grundläggande villkor för att kunna sälja sina lokalproducerade varor. Det kan handla om ålderskontroll, kassaregister, öppettider mm.

BJÖRN SÖDER (SD)
Riksdagsledamot

 

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/lat-lokala-alkoholproducenter-bli-licensierade-ombud/